18 ianuarie 2020

       Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2020

      În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, publicăm azi, 18.01.2020, Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2020.  Cei                 interesați pot transmite în scris sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului, în termen de 15 zile de la data publicării

 

          2 octombrie 2019

         Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 în comuna Vetiș

       Observațiile  se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până în ziua de  vineri, 25 octombrie 2019.

 

         2 septembrie 2019 

        Proiect de hotărâre privind anularea unor obligații accesorii datorate bugetului local al comunei Vetiș

          Observațiile  se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până în ziua de  miercuri, 18 septembrie 2019.

 

         14 aprilie 2019

         Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de stabilire  a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul  comunei Vetiș, în vederea aplicării majorărilor la impozite

           Observațiile  se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până în ziua de luni, 22 aprilie 2019.

 

         4 martie 2019

         Proiectul de buget pe anul 2019

            Observațiile  se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până în ziua de luni, 25 martie 2019.

 

          1 martie 2019

         Propunerea  Programului de transport public județean pentru persoane prin curse regulate pentru perioada 2019 – 2019 pentru localitățile comunei Vetiș 

           Observațiile  se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, sau la registratura Consiliului județean Satu Mare, P-ța. 25 Octombrie nr. 1  Satu Mare, până în ziua de luni, 18 martie 2019 .

 

       4 noiembrie 201

        Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate a delegării serviciului, a Regulamentului de  organizare și            funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru privind serviciul de iluminat public a localităților comunei Vetiș

 

          4 noiembrie 2018

          Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de salubrizare, a contractului de delegare  a                                     serviciului de salubrizare și a ajustării tarifelor de salubrizare în conformitate cu prevederile OUG nr. 17/2018

 

           15 octombrie 2018

          Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 în comuna Vetiș

        Observațiile  se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de vineri, 26 noiembrie 2018.

 

           15 ianuarie 2018

          Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2018

 

          30 octombrie 2017       

           Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018

         Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, în toată perioada până la obținerea supunerea spre aprobare a consiliului local Vetiș, în ședința din 29 noiembrie 2017.

 

           25 august 2017

        Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii denumirilor de străzi în localitățile comunei Vetiș

      Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, în toată perioada până la obținerea avizului Comisiei de atribuire denumiri județene Satu Mare.

 

       30 mai 2017

       Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a Caietului de sarcini și  a Contractului-cadru  al serviciului de salubrizare a localităților comunei Vetiș

      Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 1726 iunie a.c.  

 

       3 mai 2017

      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutorului de minimis în vederea scutirii de la plata unor obligaţii fiscal datorate bugetului local al comunei Vetiș pentru administratorul Parcului industrial Renovatio din Vetiș

  Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 25 mai a.c.

 

       8 aprilie 2017

     Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor, precum şi a protecţiei mediului  în comuna Vetiş

          Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 8 mai a.c.

 

       11 februarie 2017

       Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2017

          Sugestiile, observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș până la data de 24 februarie a.c.

 

     9 februarie 2017

     Autorizație de mediu

        Așteptăm observații, sugestii și reclamații la primăria comunei până la data de 20 februarie a.c.

      

      26 octombrie 2016

      Impozitele și taxele locale pe anul  2017

   Sugestiile, observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș până la data de 11 noimebrie a.c.