LISTA  AUTORIZAȚIILOR  DE  CONSTRUIRE  ELIBERATE

 

 

      PREVEDERI  LEGALE  PRIVIND  ELIBERAREA  AUTORIZAȚIILOR  DE  CONSTRUIRE