ACHIZIȚII  DIRECTE   prin  CERERI  DE  OFERTE

 

         XI/2019    18 septembrie 2019

         Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – strada Stejarului – Oar

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a Lucărilor de Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – strada Stejarului – Oar

      Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  23  septembrie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

 

          X/2019     18 septembrie 2019

         Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – strada Salcâmilor – Oar

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a Lucărilor de Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – strada Salcâmilor – Oar

      Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  23  septembrie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

 

        IX/2019      18 septembrie 2019

         Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – strada Petőfi Sándor – Oar

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a Lucărilor de Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – strada Petőfi Sándor – Oar

      Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  23  septembrie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

 

         VIII/2019   18 septembrie 2019

         Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – strada Cireșului – Vetiș

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a Lucărilor de Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare – strada Cireșului – Vetiș

      Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  23  septembrie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

 

         VII/2019    02 septembrie 2019

         Furnizare energie electrică pentru administrația publică a comunei Vetiș, jud. Satu Mare

         În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

          Primăria comunei Vetiș, adresa sediu: localitatea Vetiș, str. Principală, nr. 437, județul Satu Mare, telefon 0261-820702/fax 0261-820373, cod unic de înregistrare 3896577, reprezentată de ing. Iuliu Ilyes– Primar,

         anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a FURNIZĂRII ENERGIEI ELECTRICE pentru administrația publică a comunei Vetiș, jud. Satu Mare, pentru perioada de 6 (șase) luni, între 1 octombrie 2019 – 31 martie 2020, în următorul pachet :

       –  Consum de zi  (interval orar 07 .oo – 22.oo) estimat  la 62 MWh/an;

       –  Consum de noapte  (interval orar 22.oo – 07.oo) estimat la 125 MWH/an;

       –  Consum monom estimat la 47 MWh/an.

         Prețurile vor conține : prețul propriu de furnizare,  tariful pentru introducerea energiei electrice în rețea, tariful pentru extragerea energiei electrice din rețea, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuție, tariful pentru cogenerarea de înaltă eficiență, tariful pentru certificate verzi, acciza comercială.   

      Termenul de depunere a ofertelor este  miercuri, 11 septembrie 2019, ora  15.00.

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437 , prin email, la adresa primaria@vetis.ro  sau prin publicare pe platforma SICAP.

 

         VI/2019    09 august 2019

          Servicii de colectare deșeuri reciclabile

            În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

            Primăria comunei Vetiș, adresa sediu: localitatea Vetiș, str. Principală, nr. 437, județul Satu Mare, telefon 0261-820702/fax 0261-820373, cod unic de înregistrare 3896577, reprezentată de ing. Iuliu Ilyes– Primar,

      anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a SERVICIULUI DE COLECTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE, colectate separat, în aplicarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a implementării răspunderii extinse a producătorului, în conformitate cu art. 16 alin. 5 lit. b), art. 17 aIin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

      Termenul de depunere a ofertelor este  luni, 19 august 2019, ora 14.00.

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437 sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro .

        1. Cerere ofertă

        2. Anexă

 

         V/2019    26 iulie 2019

         Servicii de realizare Expoziție locală la Muzeul local Vetiș

             În baza prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 9/2016 privind achizițiile publice și art. 43 alin. (3) și alin. (4) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

             Se publică prezenta Cerere de ofertă (Caiet de sarcini) pentru realizarea obiectivului : Servicii de realizare Expoziție locală – Muzeul local Vetiș

          Obiectivul general/scopul proiectului : 

          Titlul proiectului : Cross-border Open Modell of Digitalised Museum. Acronim: CoMoDi

           Programul de finanțare : Interreg V-A România-Ungaria; axa prioritară 6: promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni;

           Obiectiv specific 6.1: Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților; Obiectivul specific corespunde Priorităţii de investiţii 11/b.

            Parteneri: – Muzeul Jósa András, Nyíregyháza, Ungaria – lider proiect;

                   – Primăria orașului Csenger, Ungaria – partener proiect;

                   – Primăria comunei Geszteréd, Ungaria – partener proiect;

                   – Muzeul Județean Satu Mare, România – partener proiect;

                   – Primăria orașului Tășnad, România – partener proiect;

                   – Primăria comunei Vetiș, România – partener proiect.

                  Durata proiectului: 18 luni

                 Principale activități implementate în cadrul proiectului:

       – realizarea unui model digital pentru evidență și cercetare a patrimoniului cultural – implementat de cele două instituții muzeale cu contribuții specifice din partea celorlalte instituții partenere;

       – organizare de conferințe științifice și workshopuride popularizare a patrimoniului cultural – câte un eveniment la fiecare partener;

       – organizare de expoziții itinerante pe toate locațiile proiectului (Satu Mare, Nyíregyháza, Tășnad, Csenger, Vetiș, Gesztered) și a unei expoziții permanente (expoziție de istorie locală Vetiș);

        – realizare de publicații: volume științifice, ghiduri cultural-istorice pentru trei comune din județul Satu Mare și pentru trei comune din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg; ghiduri de expoziții;

        – cercetări de teren privind patrimoniul cultural: periegheze, prospecțiuni arheologice non-distructive și cu metode intruzive, analize pluridisciplinare ale vestigiilor;

       – activități de comunicare și promovare.

 1. Descrierea sarcinilor executate de ofertant in vederea realizarii Expozitiei Locale:

        I.1  Realizarea unui studiu sociologic local cu privire la:

 • Obiceiuri vechi, povestiri, organizare obștească, meserii, tradiții, mod de viață, gastronomie, viață cotidiană, moduri de tratament tradițional, educație, etc.în localitățile comunei Vetiș;
 • Modul în care copiii din școli se familiarizează cu istoria locală, tradiții, etc., respectiv ce și cum ar trebui schimbat pentru o mai bună implicare a tinerilor în viața culturală a localităților comunei Vetiș;
 • Modalități de implicare a localnicilor în viața culturală, promovarea muzeului local, etc.
 • Bunurile materiale existente în comunitate (în proprietatea localnicilor), care reflectă valorile culturale și istorice ale localităților comuneiVetiș.

       I.2    Elaborare unui plan de acțiune privind promovarea vizitării muzeului local, atragerea și implicarea copiilor din școli în activități de păstrare a valorilor culturale și istorice.

        I.3 Amenajarea muzeului local si amenajarea expozitiei (inclusiv achiziția de dotări cu vitrine personalizate pentru piesele expuse, pregătirea locației, realizare de replici ale unor obiecte, montare sistem de alarmă, simeze, perdele laminate, etc.)

        I.4 Organizarea evenimentului de deschidere a muzeului (transmiterea invitațiilor, realizarea unui program festiv pentru invitați, inclusiv din partea presei sătmărene)

 1. Detalii

      II.1      Studiul sociologic:                                                                

 • Chestionare – eșantion min. 250 persoane din localitățile comunei Vetiș;
 • 20 interviuri semi-structurate.
 • Elaborare studiu scris, respectiv un rezumat scurt (inclusiv in PPT).

       II.2      Plan de acțiune:                                                                   

 • Bazat pe studiul realizat, respectiv pe 3 ședințe cu factori interesați se vor stabili prioritățile și a principalelor acțiuni pentru atragerea vizitatorilor.

       II.3      Amenajare muzeu local si amenajare expozitie:                                    

 • Realizare replici – Depozitul de bronzuri, spadă medievală        
 • Achiziție și montare sistem de alarmă cu senzori de mișcare                                   
 • Achiziție și montare perdele laminare 134 x 184 – 2 buc., 132 x 77 – 2 buc.,133 x 183 – 1 buc., 132 x 210 – 1 buc.                                           
 • Achizitie simeze – 20 m                                                                  
 • Vitrine exponate muzeu – 5 buc (3 buc : 1,0 x 0,6 x 2,0; 1 buc. : 2,5 x 0,6 x 2,0; 1 buc : 1,0 x 0,8 x 2,0)
 • Diverse mici lucrări interne (corecție zugrăveli – 20 mp, reparație prize – 6 , etc.)    
 • Achiziție de bunuri / piese istorice de la populație (exponate pentru muzeu), conform estimărilor : aprox. 15-20 buc, la o valoare estimată medie de 700 lei/buc.
 • Amenajare expoziție.                     

      II.4      Organizarea evenimentului de deschidere a muzeului            

 • Realizarea Agendei și a listei invitaților (pentru aprox. 20-30 pers.)
 • Transmiterea invitațiilor către personalități și reprezentanți ai instituțiilor
 • Organizarea unui mini-program festiv (aprox. 1 oră)
 • Design și tipărirea de pliante de prezentare a proiectului și muzeului (100 buc, A5, min. 4 pagini)

      III.1      Informatii privind depunerea ofertei:

         Oferta depusă va conține o ofertă tehnică (cu propunerea privind termenele de realizare a a fiecărei sarcini și detalii de realizare), respectiv o ofertă financiară cu suma totală (în lei, atât fără TVA, cât și cu TVA inclus), respectiv cu sume defalcate pentru fiecare sarcină în parte. 

           Prețul total pentru prestarea serviciilor ofertate nu trebuie să depășească valoarea totală estimată (cu TVA inclus), respectiv echivalentul în lei a 15.400 EUR, la cursul de schimb de la data publicări cererii de ofertă.

         Se permite subcontractarea parțială (nu totală !) a serviciilor enumerate.

          În vederea sincronizării eficiente a activităților, se acceptă doar oferte depuse pentru toate cele 4 componente solicitate.

          Termenul de realizare a activităților: 30 septembrie 2019.

          Informatii suplimentare se pot obtine la datele de contact:  0740 – 668.793

           Oferta se va depune la sediul primăriei Vetiș, str. Principală nr. 437 sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 5 august 2019, ora 14.oo.

 

        IV/2019    18 aprilie 2019

          Servicii de design materiale promovare, servicii de tipărire și livrare materiale de informare și promovare pentru organizarea festivalului Fish Fest Vetiș.

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a Serviciilor de design materiale promovare, servicii de tipărire și livrare materiale de informare și promovare pentru organizarea festivalului Fish Fest Vetiș.

      Termenul de depunere a ofertelor este  joi,  25  aprilie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

       1.  Cerere de ofertă Servicii de design materiale promo pentru organizarea festivalului Fish Fest Vetiș

       2. Solicitare clarificari SC Megatronic World SRL

        3. Răspuns soliictare SC Megatronic World SRL

 

        III/2019    18 aprilie 2019

          Servicii de organizare a festivalului Fish Fest Vetiș

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a Serviciilor de organizare a festivalului Fisch Fest Vetiș.

      Termenul de depunere a ofertelor este  joi,  25  aprilie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

       1.  Cerere de ofertă  Servicii de organizare a  festivalului Fish fest Vetiș

 

        II/2019    27 martie 2019

         Lucrări de reparații – refacere a terenurilor de sport din Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a Lucrărilor de reparații – refacere a terenurilor de sport din Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș.

      Termenul de depunere a ofertelor este  miercuri,  03  aprilie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

       1.  Lista lucrărilor de executat pentru reparații - refacere a terenurilor de sport

 

       I/2019    25 martie 2019

        Lucrări  de întreținere anuale a zonelor verzi-parcuri din localitățile comunei Vetiș în anul 2019

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de întreținere anuală a zonelor verzi-parcuri din localitățile comunei Vetiș în anul 2019

      Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  01  aprilie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

      1.  Cerere de ofertă zone verzi

 

        VIII/2018     14 decembrie 2018  –  republicare

        Proiect tehnic pentru obiectivul  de investiție  “AMENAJARE PARC RECREATIV ÎN LOCALITATEA VETIȘ, JUD. SATU MARE„

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a Proiectului tehnic pentru obiectivul  de investiție  “AMENAJARE PARC RECREATIV ÎN LOCALITATEA VETIȘ, JUD. SATU MARE„.

      Termenul de depunere a ofertelor este  joi,  27  decembrie 2018, ora 14.00.

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

       1. Studiul de fezabilitate

 

        VII.2018    04 decembrie 2018

        Proiect tehnic pentru obiectivul  de investiție  “AMENAJARE PARC RECREATIV ÎN LOCALITATEA VETIȘ, JUD. SATU MARE„.

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a Proiectului tehnic pentru obiectivul  de investiție  “AMENAJARE PARC RECREATIV ÎN LOCALITATEA VETIȘ, JUD. SATU MARE„.

      Termenul de depunere a ofertelor este  marți,  11  decembrie 2018, ora 15.00.

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

       1. Studiul de fezabilitate

 

          VI/2018    02 iulie 2018

          “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 5 – str. Libertății și str. Mică din localitatea Vetiș„

         În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 5 – str. Libertății și str. Mică din localitatea Vetiș„.

         Termenul de depunere a ofertelor este  joi,  12  iulie 2018, ora 15.00.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

      1. Lot 5 - Piese scrise

      2. Lot 5 - Lista cu cantitățile de lucrări

      3. Lot 5 - Piese desenate

 

         V/2018    28 iunie 2018

          “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 4 – str. Parcului din localitatea Vetiș„

         În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 4 – str. Parcului din localitatea Vetiș„.

         Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  9 (nouă)  iulie 2018, ora 15.00.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

      1. Lot 4 - Piese scrise

      2. Lot 4 - Lista cu cantitățile de lucrări

      3. Lot 4 - Piese desenate

 

         IV/2018    25 iunie 2018

        “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 3 – str. Teilor și str.  Stadionului din localitatea Vetiș„

       În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 3 – str. Teilor și str.  Stadionului din localitatea Vetiș„.

         Termenul de depunere a ofertelor este  marți,  3 (trei)  iulie 2018, ora 15.00.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

        1. Lot 3 - Piese scrise

        2. Lot 3 - Lista cu cantitățile de lucrări

        3. Lot 3 - Piese desenate

 

          III/2018    21 iunie 2018

         „PT și realizare lucrări de extindere conduct de distribuție gaze naturale de presiune redusă în localitățile Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș”

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

         Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție „PT și realizare lucrări de extindere conduct de distribuție gaze naturale de presiune redusă în localitățile Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș”

         Termenul de depunere a ofertelor este joi, 28 iunie 2018, ora 15.00.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

         1.  Partea scrisă

         2.  Lista cu  cantitățile de lucrări

   

           II/2018    19 iunie 2018

            “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 7 – str. Kolcsey Ferenc„

           În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

         Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 7 – str. Kolcsey Ferenc„.

         Termenul de depunere a ofertelor este miercuri, 27 iunie 2018, ora 15.oo.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

          1. Lot 7 - Piese scrise

          2. Lot 7 - Lista cu  cantitățile de lucrări

          3. Lot 7 - 3 - Piese desenate

 

           I/2018    19 iunie 2018

        “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 6 – str. Someșului„

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

         Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 6 – str. Someșului„.

         Termenul de depunere a ofertelor este marți, 26 iunie 2018, ora 15.oo.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

 1. Lot 6 - Piese scrise
 2. Lot 6 - Lista cu cantitățile de lucrări
 3. Lot 6 - Piese desenate      

       

       XXIII./2017   28 noiembrie 2017

      Lucrări de igienizare la căminul cultural din Vetiș

      Anunț SEAP : 141861

       Cod CPV : 45210000-2

       1. Lista de cantități la : Lucrări de igienizare la căminul cultural din Vetiș

       Termenul de depunere a ofertelor este 4 decembrie, ora 15.

        Ofertele se depun in scris la sediul primariei Vetis, str. Principala nr. 437 sau prin email la adresa primaria@vetis.ro.

 

        XXII/2017    19 octombrie 2017

        Anulare anunț publicitar  nr. 129122 pentru ofertare la lucrarea “Modernizarea sistemului de iluminat public în localitățile Oar și Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”.

       Anunț SEAP : 130098

 

        XXI/2017    17 octombrie 2017

       “Modernizare sistem de iluminat public în localitățile Oar și Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

          Anunț SEAP : 129122

         Cod CPV : 45316110-9

 1. Caiet de sarcini-Modernizare sistme de iluminat public în Oar și Decebal, comuna Vetiș

           Termenul de depunere a ofertelor este 24 octombrie, ora 15.

            Ofertele se depun in scris la sediul primariei Vetis, str. Principala nr. 437 sau prin email la adresa primaria@vetis.ro 

 

        XX/2017    06 octombrie 2017

         “Set materiale consumabile, birotică și papetărie pentru primăria comunei Vetiș”

         Anunț SEAP : 126511

         Cod CPV : 30199000-0

           1. Set materiale consumabile, birotică și papetărie pentru primăria Vetiș

          Se vor oferta toate produsele din setul mai sus  într-o singură ofertă, care va fi depusă la sediul  primăriei Vetiș, str. Principală nr. 437, localitatea Vetiș, jud. Satu Mare sau prin mail la adresa: primaria@vetis.ro, până la data de 11 octombrie a.c., ora 15.00.

 

        XIX/2017    06 octombrie 2017

         “Igienizare sală centrală termică și depozit la căminul cultural Oar, comuna Vetiș”

         Anunț SEAP : 126479

        Cod CPV : 45210000-2

         1. Lista de cantități - deviz ofertă pentru Igienizare sală centrala termică și depozit la căminul cultural Oar

           Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 10 octombrie a.c., ora 15.00.

 

        XVIII/2017    06 octombrie 2017

         “Set materiale pentru curățenie”

         Anunț SEAP : 126445

         Cod CPV : 39831240-0

         1. Set materiale curățenie pentru primărie

          Se vor oferta toate produsele din setul mai sus  într-o singură ofertă, care va fi depusă în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 11 octombrie a.c., ora 15.00.

 

       XVII/2017    14 septembrie 2017

        “Studiu prefezabilitate privind valorificarea locală, eficientă și integrală de către primăria Vetiș din județul Satu Mare a deșeurilor menajere, agricole, a deșeurilor animaliere și din abatorizare, plastic și cauciuc.  Propunere de tehnologie și instalație

        Anunț SEAP : 121105

       Cod CPV : 73200000-4

       1. Tema de proiectare Studiu de prefezabilitate

          Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 18 septembrie a.c., ora 15.00.

 

        XVI/2017    13 septembrie 2017

       “Achiziție de materiale de construcții diverse”

         Anunț SEAP  nr. 120408

          Cod CPV : 44111000-1

           1. Lista de materiale de construcții

          Termen de finalizare : 15 decembrie 2017          

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 15 septembrie a.c., ora 15.00.

 

       XV/2017    4 septembrie 2017

           “Elaborare Studiu de fezabilitate pentru Amenajare parc în incinta dispesarului medical din localitatea Vetiș, județul Satu Mare”

           Anunț SEAP  nr. 118458

           Cod CPV : 71421000-5

           Studiu de fezabilitate elaborat în conformitate cu prevederilor HG  nr. 907/2016, actualizată,
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, pentru lucrarea : Amenajare parc în incinta dispesarului medical din localitatea Vetiș, județul Satu Mare. 

          Lucrarea constă în amenajarea, gazonarea şi plantarea incintei curții dispensarului medical din localitatea Vetiș, comuna Vetiș, județul Satu Mare.

           Suprafața totală : 3.036 mp

           Configurația terenului : conform schițe anexate.

           Tema de proiectare : 

             Decopertare strat vegetal pe suprafaţa proiectată; Transport material rezultat la max. 3 km distanţă; Completare strat decopertat cu sol; Gazonare pe suprafaţa proiectată; Plantări de arbori şi arbuşti ornamentali; Amenajare sistem de irigaţii, cu sursă de apă puț forat propriu; Realizare alei pietonale; Realizare pistă skateboard; Amenajare și dotare aparate de fitness (4 – 6 buc.); Documentația topografică se asigură de benefiicar.

              Criteriul :  Preţul cel mai mic

              Termen de finalizare SF :  15 octombrie 2017

 1. Schiță teren - curtea dispensarului

             Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 7 septembrie a.c., ora 15.00.

 

       XIV/2017   15 august 2017

           “Reparații la vestiarul terenului de sport din Decebal, comuna Vetiș, județul Satu Mare”

          Anunț SEAP nr. 114513

         Cod CPV :  45212290-5

 1. Lista cu cantitățile de lucrări

          Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 21 august a.c., ora 15.00.

 

       XIII/2017   07 august 2017

          “Realizare gard de despărțire în curtea școlii din localitatea Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

         Anunț SEAP  nr. 113265

         Cod CPV : 45342000-6

 1. Lista cu cantitățile de lucrări

       Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 31 iulie a.c., ora 15.00.

 

      XII/2017    25 iulie 2017

      “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 38, 40,41, 62,69,81, 94, 116 și 121 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016″

         Anunț SEAP  nr.  110699

     “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 34, 51  și 73 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016”

        Anunț SEAP  nr.  110711

       “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 1, 8, 10, 12 15 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016”

         Anunț SEAP  nr.  110715

     “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 45, 47, 53, 82  și 96 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016”

          Anunț SEAP  nr.  110721

         Cod CPV :  71354300-7

 1. Sectorizare UAT Vetiș
 2. Specificatii tehnice - Ordinul nr. 979/2017
 3. Contract Prestare_Servicii

  Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 31 iulie a.c., ora 15.00.

 

       XI/2017     6 iunie 2017

      “Lucrări de marcaje rutiere pe drumul comunal DC 60 din comuna Vetiș, județul Satu Mare” 

Cod CPV :  45233221-4

                     45233290-8

Anunț SEAP  nr.  98851

 1. Caiet de sarcini

Valoarea estimată : 30.000 lei fără TVA

  Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 9 iunie a.c., ora 15.00.

 

        X/2017    11 mai 2017

      “Studiu de fezabilitate  pentru extinderea sistemului de  distribuție gaze naturale în localitățile Decebal, Oar și Vetiș, comuna Vetiș, județul Satu Mare”

Cod CPV : 71241000-9

Anunț SEAP  nr.  93536 

          Descrierea contractului : Realizare Studiu de fezabilitate  pentru extinderea rețelei de gaze naturale existente în localitatățile Vetiș, Oar și Decebal, comuna Vetiș, județul Satu Mare, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate.

         Modul de prezentare a documentației :  Studiul de fezabilitate în 2 exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport magnetic CD; documentația pentru urbanism și pentru obținerea avizelor necesare în faza DATC;  Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construcție.

          Valoarea estimată : 18.000 lei

         Condiții contract :  Lungimea aproximativă a tuturor extinderilor : 4600 ml;  Circa 217 parcele și gospodării luate în calcul pentru branțamente.

          Conditii de participare :  Documentele ofertei vor conține, fără a se limita la, următoarele :  Oferta financiară privind prețul ofertei, evidențiind separat valorile pentru  elaborarea studiului de fezabilitate, verificarea documentației, elaborare documentații urbanistice și proiectul tehnic;  Oferta tehnică.

          Criterii de adjudecare : Oferta financiară privind prețul ofertei : 60 % din punctaj. Termenul de realizare (max. 10 săptămâni de la semnarea contractului) 40 % din punctaj.

         Ofertele vor fi însoțite de : certificare ANRE a societății ofertante  pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aflate sub incidența Ordinului nr. 37/2013.

         Vizitarea amplasamentului – intravilanul localităților Decebal și Vetiș se poate face în orice zi lucrătoare , după o prealabilă înțelegere cu autoritatea locală, în termenul din anunț. Persoana de contact : Codrea Daniel – viceprimar, tel. 0769-046.315.

         Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 18 mai a.c., ora 16.00.

 

      IX/2017   9 mai 2017

“Set materiale consumabile birotică și papetărie pentru primărie”

Cod CPV : 30199000-0

Anunț SEAP  nr.  92741

 1. Set materiale birotică și papetărie

Valoarea estimată : 7.000 – 7.000 lei

Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 12 mai a.c., ora 15.00.

 

      VIII/2017    9 mai 2017

“Platformă 1200 mp betonată și acoperită cu dale în localitatea Oar, comuna Vetiș”

Cod CPV : 45431000-7

Anunț   SEAP nr. 92344

 1.  Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz ofertă Platforma Oar

Valoarea estimată : 88.000 lei

Criterii de adjudecare : 70 % pentru prețul cel mai mic și 30 % pentru termenul de execuție cel mai scurt.

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 12 mai a.c., ora 15.00.

 

    VII/2017   8 mai 2017

“Set fitinguri și piese de schimb pentru lucrări de instalții”

Cod CPV : 44115200-1

Anunț SEAP nr.  92297

 1. Set fitinguri şi piese de schimb pentru lucrări de instalaţii

Valoarea estimată : 2900 – 3100 lei

 Criterii de adjudecare : 70 % pentru prețul cel mai mic și 30 % pentru termenul de livrare cel mai scurt.

 Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 11 mai a.c., ora 15.00.

 

     VI/2017   28 aprilie 2017

“Set materiale pentru întreținerea curățeniei la primăria Vetiș “

Cod CPV : 39831240-0

Anunț SEAP nr. 90435

 1. Lista produselor solicitate

Valoarea estimată : 2.300 lei

Criterii de adjudecare : prețul cel mai mic.

Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 3 mai a.c., ora 15.00.

 

       V/2017    6 aprilie 2017

“Refuncționalizarea clădirii fostei primării, Vetiș nr. 426, județul Satu Mare”

Cod CPV : 45211350-7

Anunț SEAP nr. 86554

 1. Centralizator
 2. Lista cu cantitățile de lucrări - Lucrări interioare
 3. Lista cu cantitățile de lucrări - Instalații sanitare și termice
 4. Lista cu cantitățile de lucrări - Amenajare și instalații birouri
 5. Lista cu cantitățile de lucrări - Amenajare și instalații arhivă
 6. Lista cu cantitățile de lucrări - Lucrări exterioare
 7. Anexă-Plan parter și etaj
 8. Anexă-Plan arhivă

    Criterii de adjudecare : prețul cel mai mic.

    Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 17 aprilie a.c., ora 15.00.

 

      IV/2017    17 martie 2017

“Intervenţii de urgenţă – reparaţii la străzi de macadam şi de pământ în comuna Vetiş, jud. Satu Mare”

Anunţ SEAP  nr.  81260

 1. Lista cu cantităţile de lucrări - Devizul ofertă

       Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 21 martie a.c., ora 16.00.

 

      III/2017   2 martie 2017

“Realizarea iluminatului de siguranță la clădirile publice ale comunei Vetiș, jud. Satu Mare”

Anunţ SEAP nr. 78334

 1. Lista cu cantităţile de lucrări - Devizul ofertă

         Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 6 martie a.c., ora 16.00.

 

     II/2017   16 februarie 2017

“Reparaţii şi igienizare la bucătăria căminului cultural din Oar, jud. Satu Mare”

Anunţ SEAP nr. 76508

 1. Lista cu cantitățile de lucrări - Devizul ofertă
 2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

        Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 24 februarie a.c., ora 16.00.

 

       I/2017   15 februarie 2017

“Reparaţii şi igienizare la bucătăria căminului cultural din Vetiş, jud. Satu Mare”

Anunţ SEAP nr. 76254

 1. Lista cu cantitățile de lucrări - Devizul ofertă
 2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

        Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 2o februarie a.c., ora 16.00.

 

   LICITAȚII PUBLICE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 

 

         IV/2018    23 octombrie 2018

         Modernizarea străzilor din localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare

        FINALIZAT la 8 februarie 2019

        1. Caiet de sarcini LOT 2- Modernizare străzi

        3. Caiet de sarcini LOT 11- Modernizare străzi

 

          III/2018   14 august 2018

          Lucrări de construcții și instalații rămase de executat și realizare stații de pompare la obiectivul ”Canalizare menajeră în localitățile Vetiș și Oar , comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

           FINALIZAT la 26 septembrie 2018

        1. Anunț de participare simplificat

          Nr. documentație de atribuire pe SICAP : SCN 10012336

 

        II/2018     17 mai 2018

       Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiție “Modernizarea străzilor din localitățile Vetiș și Oar, județul Satu Mare”

           FINALIZAT la 12 iulie 2018

       1.  Fisa de date a achiziției

         Nr. documentație de atribuire pe SICAP : SCN 1001962

 

        I/2018   16 ianuarie 2018

       “Lucrări de reparații curente la străzile de macadam și de pământ, reparații trotuare, decolmatarea șanțurilor (rigolelor) marginale și refacerea podețelor din comuna Vetiș”

        FINALIZAT la 02 mai 2018

        1. Fișa de date a achiziției

         Nr. documentație de atribuire pe SEAP : 305348

         Nr. anunț cerere pe SEAP : 421147

 

        I/2017    20 februarie 2017

       “Înfiinţare branşamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiş, jud. Satu Mare și înfiinţare racorduri de canalizare, în localităţile Vetiş şi Oar, comuna Vetiş, jud. Satu Mare”

FINALIZAT  la 26 iulie 2017 – Lotul I

FINALIZAT la 29 septembrie 2017 – Lotul II

 1. Fișa de date a achiziției

Nr. documentaţie de atribuire pe SEAP : 263919

Nr. anunţ cerere pe SEAP : 400182

 

      I/2016   22 septembrie 2016

       “Amenajare strada Principală DC 60/A în localitățile Vetiș-Oar, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

FINALIZAT la 27 martie 2017

 1. Fișa de date a achiziției

Nr. documentație de atribuire pe SEAP : 246426

Nr. anunț cerere pe SEAP : 392471

 1. Raportul procedurii -  05.04.2017

 

CONCESIUNI

 

       I.  8 august 2017

       Contract de concesionare servicii  :  “Delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Vetiș”

     FINALIZAT  la 25 octombrie 2017 

     Nr. documentație de atribuire SEAP : 286380

     Nr. anunț cerere pe SEAP :  2910

     Cod CPV :    90511000-2   Servicii de colectare a deseurilor menajere

                     90512000-9  Servicii de transport de deseuri menajere

 1. Caiet de sarcini a concesiunii serviciului de salubrizare
 2. Anexa nr. 1 la caietul de sarcini
 3. Contractul de concesiune de servicii
 4. Fișa de date - concesiune serviciu de salubrizare a comunei Vetiș
 5. Formulare ofertant concesiune serviciu de salubrizaer Vetiș

            Termen de depunere oferte : 14 septembrie 2017

 

PLANUL  ANUAL  DE ACHIZIȚII  PUBLICE  

         2019

         2018

          2017

          2016

 

     CONTRACTARE FINANȚARE RAMBURSABILĂ

 • Clarificări BCR din 28.03.2019

       1. Acord consultare bază de date a Centralei riscului de credit

       2. Înregistrare fiscală comuna Vetiș

 • Clarificări Eximbank din 25.03.2019

       1.  Clarificări Eximbank - 25.03.2019

 • Clarificări Eximbank  din 21.03.2019

       1. Clarificări Eximbank - 21.03.2019

       2.Buget de venituri și cheltuieli multianual detailat

       3. Referatul comisiei de specialitate al consiliului local privind aprobarea contractării creditului

       4.  Anexa 3- Acord de consultare a bazei de date a Riscului de credit

       5.  Anexa 5-Acord de obținere  informații Recom online

 • Clarificări Eximbank din 14.03.2019
 1. Clarificări Eximbank - 14.03.2019
 • 11 martie 2019

       Contract :  „Finanțare rambursabilă internă în valoare de până la 7 milione lei pentru finanțarea unor obiective

       de investiții publice”

       4.  Anexa 1.3

        5. Anexa 1.4

        6. HCL 7-30.02.19-Aprobare contractare împrumut

        7.  Situații financiare 2016

        8.  Situații financiare 2016-II

        9.  Situații financiare 2017

       10.  Situații financiare 2017-II

       11.  Situații financiare 2018

       12.  Situații financiare 2018-II

        13.  Proiect de buget pe anul 2019

        14.  Evoluția populației comunei Vetiș în ultimii 3 ani

        15. Top 10 contribuabili persoane juridice

        16. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI VETIȘ 2015-2020