PLANUL  ANUAL  DE ACHIZIȚII  PUBLICE  

 

         2018

 

 

          2017

 

 

          2016

 

 

       LICITAȚII PUBLICE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 

 

 • 14 august 2018

          Lucrări de construcții și instalații rămase de executat și realizare stații de pompare la obiectivul ”Canalizare menajeră în localitățile Vetiș și Oar , comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

        1. Anunț de participare simplificat

          Nr. documentație de aribuire pe SICAP : SCN 10012336

 

 • 17 mai 2018

       Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiție “Modernizarea străzilor din localitățile Vetiș și Oar, județul Satu Mare”

           FINALIZAT la 12 iulie 2018

       1.  Fisa de date a achiziției

         Nr. documentație de atribuire pe SICAP : SCN 1001962

 

 • 16 ianuarie 2018

       “Lucrări de reparații curente la străzile de macadam și de pământ, reparații trotuare, decolmatarea șanțurilor (rigolelor) marginale și refacerea podețelor din comuna Vetiș”

        FINALIZAT la 02 mai 2018

        1. Fișa de date a achiziției

         Nr. documentație de atribuire pe SEAP : 305348

         Nr. anunț cerere pe SEAP : 421147

 

 • 20 februarie 2017

       “Înfiinţare branşamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiş, jud. Satu Mare și înfiinţare racorduri de canalizare, în localităţile Vetiş şi Oar, comuna Vetiş, jud. Satu Mare”

FINALIZAT  la 26 iulie 2017 – Lotul I

FINALIZAT la 29 septembrie 2017 – Lotul II

 1. Fișa de date a achiziției

Nr. documentaţie de atribuire pe SEAP : 263919

Nr. anunţ cerere pe SEAP : 400182

 

 • 22 septembrie 2016

       “Amenajare strada Principală DC 60/A în localitățile Vetiș-Oar, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

FINALIZAT la 27 martie 2017

 1. Fișa de date a achiziției

Nr. documentație de atribuire pe SEAP : 246426

Nr. anunț cerere pe SEAP : 392471

 1. Raportul procedurii -  05.04.2017

 

CONCESIUNI 

 

 • 8 august 2017

       Contract de concesionare servicii  :  “Delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a comunei Vetiș”

     FINALIZAT  la 25 octombrie 2017 

     Nr. documentație de atribuire SEAP : 286380

     Nr. anunț cerere pe SEAP :  2910

     Cod CPV :    90511000-2   Servicii de colectare a deseurilor menajere

                     90512000-9  Servicii de transport de deseuri menajere

 1. Caiet de sarcini a concesiunii serviciului de salubrizare
 2. Anexa nr. 1 la caietul de sarcini
 3. Contractul de concesiune de servicii
 4. Fișa de date - concesiune serviciu de salubrizare a comunei Vetiș
 5. Formulare ofertant concesiune serviciu de salubrizaer Vetiș

            Termen de depunere oferte : 14 septembrie 2017

 

      ACHIZIȚII  DIRECTE   prin  CERERI  DE  OFERTE

 

 • 02 iulie 2018

         În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 5 – str. Libertății și str. Mică din localitatea Vetiș„.

         Termenul de depunere a ofertelor este  joi,  12  iulie 2018, ora 15.00.

      1. Lot 5 - Piese scrise

      2. Lot 5 - Lista cu cantitățile de lucrări

      3. Lot 5 - Piese desenate

 

 • 28 iunie 2018

         În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 4 – str. Parcului din localitatea Vetiș„.

         Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  9 (nouă)  iulie 2018, ora 15.00.

      1. Lot 4 - Piese scrise

      2. Lot 4 - Lista cu cantitățile de lucrări

      3. Lot 4 - Piese desenate

 

 • 25 iunie 2018

       În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 3 – str. Teilor și str.  Stadionului din localitatea Vetiș„.

         Termenul de depunere a ofertelor este  marți,  3 (trei)  iulie 2018, ora 15.00.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

        1. Lot 3 - Piese scrise

        2. Lot 3 - Lista cu cantitățile de lucrări

        3. Lot 3 - Piese desenate

 

 • 21 iunie 2018

 

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

         Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție „PT și realizare lucrări de extindere conduct de distribuție gaze naturale de presiune redusă în localitățile Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș”

         Termenul de depunere a ofertelor este joi, 28 iunie 2018, ora 15.00.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

         1.  Partea scrisă

         2.  Lista cu  cantitățile de lucrări

 

 • 19 iunie 2018

 

           În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

         Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 7 – str. Kolcsey Ferenc„.

         Termenul de depunere a ofertelor este miercuri, 27 iunie 2018, ora 15.oo.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

          1. Lot 7 - Piese scrise

          2. Lot 7 - Lista cu  cantitățile de lucrări

          3. Lot 7 - 3 - Piese desenate

 

 • 19 iunie 2018

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

         Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiție “Modernizarea  străzilor din localitățile Vetiș și Oar – lot 6 – str. Someșului„.

         Termenul de depunere a ofertelor este marți, 26 iunie 2018, ora 15.oo.

         Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

 1. Lot 6 - Piese scrise
 2. Lot 6 - Lista cu cantitățile de lucrări
 3. Lot 6 - Piese desenate

 

 •        28 noiembrie 2017

       Lucrări de igienizare la căminul cultural din Vetiș

      Anunț SEAP : 141861

       Cod CPV : 45210000-2

       1. Lista de cantități la : Lucrări de igienizare la căminul cultural din Vetiș

       Termenul de depunere a ofertelor este 4 decembrie, ora 15.

        Ofertele se depun in scris la sediul primariei Vetis, str. Principala nr. 437 sau prin email la adresa primaria@vetis.ro.

 

 • 19 octombrie 2017

        Anulare anunț publicitar  nr. 129122 pentru ofertare la lucrarea “Modernizarea sistemului de iluminat public în localitățile Oar și Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”.

       Anunț SEAP : 130098

 

 • 17 octombrie 2017

       “Modernizare sistem de iluminat public în localitățile Oar și Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

          Anunț SEAP : 129122

         Cod CPV : 45316110-9

 1. Caiet de sarcini-Modernizare sistme de iluminat public în Oar și Decebal, comuna Vetiș

           Termenul de depunere a ofertelor este 24 octombrie, ora 15.

            Ofertele se depun in scris la sediul primariei Vetis, str. Principala nr. 437 sau prin email la adresa primaria@vetis.ro 

 

 • 06 octombrie 2017

         “Set materiale consumabile, birotică și papetărie pentru primăria comunei Vetiș”

         Anunț SEAP : 126511

         Cod CPV : 30199000-0

           1. Set materiale consumabile, birotică și papetărie pentru primăria Vetiș

          Se vor oferta toate produsele din setul mai sus  într-o singură ofertă, care va fi depusă la sediul  primăriei Vetiș, str. Principală nr. 437, localitatea Vetiș, jud. Satu Mare sau prin mail la adresa: primaria@vetis.ro, până la data de 11 octombrie a.c., ora 15.00.

         

 • 06 octombrie 2017

         “Igienizare sală centrală termică și depozit la căminul cultural Oar, comuna Vetiș”

         Anunț SEAP : 126479

        Cod CPV : 45210000-2

         1. Lista de cantități - deviz ofertă pentru Igienizare sală centrala termică și depozit la căminul cultural Oar

           Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 10 octombrie a.c., ora 15.00.

 

 • 06 octombrie 2017

         “Set materiale pentru curățenie”

         Anunț SEAP : 126445

         Cod CPV : 39831240-0

         1. Set materiale curățenie pentru primărie

          Se vor oferta toate produsele din setul mai sus  într-o singură ofertă, care va fi depusă în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 11 octombrie a.c., ora 15.00.

 

 • 14 septembrie 2017

        “Studiu prefezabilitate privind valorificarea locală, eficientă și integrală de către primăria Vetiș din județul Satu Mare a deșeurilor menajere, agricole, a deșeurilor animaliere și din abatorizare, plastic și cauciuc.  Propunere de tehnologie și instalație

        Anunț SEAP : 121105

       Cod CPV : 73200000-4

       1. Tema de proiectare Studiu de prefezabilitate

          Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 18 septembrie a.c., ora 15.00.

 

 • 13 septembrie 2017

       “Achiziție de materiale de construcții diverse”

         Anunț SEAP  nr. 120408

          Cod CPV : 44111000-1

           1. Lista de materiale de construcții

          Termen de finalizare : 15 decembrie 2017          

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 15 septembrie a.c., ora 15.00.

 

 • 4 septembrie 2017

           “Elaborare Studiu de fezabilitate pentru Amenajare parc în incinta dispesarului medical din localitatea Vetiș, județul Satu Mare”

           Anunț SEAP  nr. 118458

           Cod CPV : 71421000-5

           Studiu de fezabilitate elaborat în conformitate cu prevederilor HG  nr. 907/2016, actualizată,
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, pentru lucrarea : Amenajare parc în incinta dispesarului medical din localitatea Vetiș, județul Satu Mare. 

          Lucrarea constă în amenajarea, gazonarea şi plantarea incintei curții dispensarului medical din localitatea Vetiș, comuna Vetiș, județul Satu Mare.

           Suprafața totală : 3.036 mp

           Configurația terenului : conform schițe anexate.

           Tema de proiectare : 

             Decopertare strat vegetal pe suprafaţa proiectată; Transport material rezultat la max. 3 km distanţă; Completare strat decopertat cu sol; Gazonare pe suprafaţa proiectată; Plantări de arbori şi arbuşti ornamentali; Amenajare sistem de irigaţii, cu sursă de apă puț forat propriu; Realizare alei pietonale; Realizare pistă skateboard; Amenajare și dotare aparate de fitness (4 – 6 buc.); Documentația topografică se asigură de benefiicar.

              Criteriul :  Preţul cel mai mic

              Termen de finalizare SF :  15 octombrie 2017

 1. Schiță teren - curtea dispensarului

             Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 7 septembrie a.c., ora 15.00.

 

 • 15 august 2017

           “Reparații la vestiarul terenului de sport din Decebal, comuna Vetiș, județul Satu Mare”

          Anunț SEAP nr. 114513

         Cod CPV :  45212290-5

 1. Lista cu cantitățile de lucrări

          Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 21 august a.c., ora 15.00.

 

 • 07 august 2017

          “Realizare gard de despărțire în curtea școlii din localitatea Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

         Anunț SEAP  nr. 113265

         Cod CPV : 45342000-6

 1. Lista cu cantitățile de lucrări

       Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 31 iulie a.c., ora 15.00.

 

 • 25 iulie 2017

      “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 38, 40,41, 62,69,81, 94, 116 și 121 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016″

         Anunț SEAP  nr.  110699

     “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 34, 51  și 73 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016”

        Anunț SEAP  nr.  110711

       “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 1, 8, 10, 12 15 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016”

         Anunț SEAP  nr.  110715

     “Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 45, 47, 53, 82  și 96 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016”

          Anunț SEAP  nr.  110721

         Cod CPV :  71354300-7

 1. Sectorizare UAT Vetiș
 2. Specificatii tehnice - Ordinul nr. 979/2017
 3. Contract Prestare_Servicii

  Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 31 iulie a.c., ora 15.00.

 

 •    6 iunie 2017

      “Lucrări de marcaje rutiere pe drumul comunal DC 60 din comuna Vetiș, județul Satu Mare” 

Cod CPV :  45233221-4

                     45233290-8

Anunț SEAP  nr.  98851

 1. Caiet de sarcini

Valoarea estimată : 30.000 lei fără TVA

  Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 9 iunie a.c., ora 15.00.

 

 • 11 mai 2017

      “Studiu de fezabilitate  pentru extinderea sistemului de  distribuție gaze naturale în localitățile Decebal, Oar și Vetiș, comuna Vetiș, județul Satu Mare”

Cod CPV : 71241000-9

Anunț SEAP  nr.  93536 

          Descrierea contractului : Realizare Studiu de fezabilitate  pentru extinderea rețelei de gaze naturale existente în localitatățile Vetiș, Oar și Decebal, comuna Vetiș, județul Satu Mare, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate.

         Modul de prezentare a documentației :  Studiul de fezabilitate în 2 exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport magnetic CD; documentația pentru urbanism și pentru obținerea avizelor necesare în faza DATC;  Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construcție.

          Valoarea estimată : 18.000 lei

         Condiții contract :  Lungimea aproximativă a tuturor extinderilor : 4600 ml;  Circa 217 parcele și gospodării luate în calcul pentru branțamente.

          Conditii de participare :  Documentele ofertei vor conține, fără a se limita la, următoarele :  Oferta financiară privind prețul ofertei, evidențiind separat valorile pentru  elaborarea studiului de fezabilitate, verificarea documentației, elaborare documentații urbanistice și proiectul tehnic;  Oferta tehnică.

          Criterii de adjudecare : Oferta financiară privind prețul ofertei : 60 % din punctaj. Termenul de realizare (max. 10 săptămâni de la semnarea contractului) 40 % din punctaj.

         Ofertele vor fi însoțite de : certificare ANRE a societății ofertante  pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aflate sub incidența Ordinului nr. 37/2013.

         Vizitarea amplasamentului – intravilanul localităților Decebal și Vetiș se poate face în orice zi lucrătoare , după o prealabilă înțelegere cu autoritatea locală, în termenul din anunț. Persoana de contact : Codrea Daniel – viceprimar, tel. 0769-046.315.

         Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 18 mai a.c., ora 16.00.

 

 • 9 mai 2017

“Set materiale consumabile birotică și papetărie pentru primărie”

Cod CPV : 30199000-0

Anunț SEAP  nr.  92741

 1. Set materiale birotică și papetărie

Valoarea estimată : 7.000 – 7.000 lei

Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 12 mai a.c., ora 15.00.

 

 • 9 mai 2017

“Platformă 1200 mp betonată și acoperită cu dale în localitatea Oar, comuna Vetiș”

Cod CPV : 45431000-7

Anunț   SEAP nr. 92344

 1.  Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz ofertă Platforma Oar

Valoarea estimată : 88.000 lei

Criterii de adjudecare : 70 % pentru prețul cel mai mic și 30 % pentru termenul de execuție cel mai scurt.

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 12 mai a.c., ora 15.00.

 

 • 8 mai 2017

“Set fitinguri și piese de schimb pentru lucrări de instalții”

Cod CPV : 44115200-1

Anunț SEAP nr.  92297

 1. Set fitinguri şi piese de schimb pentru lucrări de instalaţii

Valoarea estimată : 2900 – 3100 lei

 Criterii de adjudecare : 70 % pentru prețul cel mai mic și 30 % pentru termenul de livrare cel mai scurt.

 Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 11 mai a.c., ora 15.00.

 

 • 28 aprilie 2017

“Set materiale pentru întreținerea curățeniei la primăria Vetiș “

Cod CPV : 39831240-0

Anunț SEAP nr. 90435

 1. Lista produselor solicitate

Valoarea estimată : 2.300 lei

Criterii de adjudecare : prețul cel mai mic.

Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

 Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 3 mai a.c., ora 15.00.

 

 • 6 aprilie 2017

“Refuncționalizarea clădirii fostei primării, Vetiș nr. 426, județul Satu Mare”

Cod CPV : 45211350-7

Anunț SEAP nr. 86554

 1. Centralizator
 2. Lista cu cantitățile de lucrări - Lucrări interioare
 3. Lista cu cantitățile de lucrări - Instalații sanitare și termice
 4. Lista cu cantitățile de lucrări - Amenajare și instalații birouri
 5. Lista cu cantitățile de lucrări - Amenajare și instalații arhivă
 6. Lista cu cantitățile de lucrări - Lucrări exterioare
 7. Anexă-Plan parter și etaj
 8. Anexă-Plan arhivă

    Criterii de adjudecare : prețul cel mai mic.

    Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 17 aprilie a.c., ora 15.00.

 

 • 17 martie 2017

“Intervenţii de urgenţă – reparaţii la străzi de macadam şi de pământ în comuna Vetiş, jud. Satu Mare”

Anunţ SEAP  nr.  81260

 1. Lista cu cantităţile de lucrări - Devizul ofertă

       Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 21 martie a.c., ora 16.00.

 

 • 2 martie 2017

“Realizarea iluminatului de siguranță la clădirile publice ale comunei Vetiș, jud. Satu Mare”

Anunţ SEAP nr. 78334

 1. Lista cu cantităţile de lucrări - Devizul ofertă

         Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 6 martie a.c., ora 16.00.

 

 • 16 februarie 2017

“Reparaţii şi igienizare la bucătăria căminului cultural din Oar, jud. Satu Mare”

Anunţ SEAP nr. 76508

 1. Lista cu cantitățile de lucrări - Devizul ofertă
 2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

        Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 24 februarie a.c., ora 16.00.

 

 • 15 februarie 2017

“Reparaţii şi igienizare la bucătăria căminului cultural din Vetiş, jud. Satu Mare”

Anunţ SEAP nr. 76254

 1. Lista cu cantitățile de lucrări - Devizul ofertă
 2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

        Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 2o februarie a.c., ora 16.00.