1. Constituţia României

2. Administrația publică locală – Cadrul instituțional

3. Administrația publică locală – Reglementări – Funcționare

4. Control intern şi management

5. Demnitarii publici

6. Funcţionarii publici – personalul plătit din fonduri publice

7. Salarizarea personalului

8. Finanţele publice locale

9. Impozite şi taxe locale. Datoria publică

10. Patrimoniul public

11. Investiţiile publice

12. Achiziţiile publice

13. Urbanismul

14. Monumentele istorice

15. Serviciile publice – Generalităţi

16. Administrarea domeniului public

17. Protecţia mediului și regimul deșeurilor

18. Asistenţa socială

19. Protectia copilului, familia

20. Ajutoarele sociale

21. Locuinţele

22. Starea civilă

23. Invăţământul

24. Ordinea publică

25. Protecţia civilă

26. Sistemul sanitar

27. Agricolul

28. Susținerea culturii

29. Susținerea sportului

30. Retrocedarea bunurilor confiscate de regimul comunist

31. Energetica

32. Transporturile

33. Sărbători, simboluri