Uncategorized

Vetés község helyi tanácsa rendes ülésének összehívása

Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019.  július 24-én, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

     Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:

 1. Határozattervezet jóváhagyása a 2019 II negyedév költségvetési végrehajtásának elfogadásáról
 2. Határozattervezet a ”101323-101337 și 101339-101343 számú parcellákon kialakitandó lakóházak” terülterendezési tervének jóváhagyásáról
 3. Határozattervezet az óvári Akácfa utca parcelláinak összevonásáról és a község köztulajdonába való telekkönvezéséről
 4. Határozattervezet az óvári Petőfi Sándor utca parcellájának a község köztulajdonába való telekkönvezéséről
 5. Határozattervezet a decebali Crinului utca parcellájának a község köztulajdonába való telekkönvezéséről
 6. Határozattervezet a köztisztasági közszolgáltatás szerződésének módosításáról és a szelektíven gyűjtött szemét tarifájának módosításáról
 7. Féléves jelentés a fogyatékos személyek ellátásának helyzetéről Vetés községben
 8. A polgármester tájékoztatója
 9. Különfélék

Vetés község helyi tanácsa rendes ülésének összehívása

       Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019.  június 26-án, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

     Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:

 1. Határozattervezet Vetés község társulási szerződésének jóváhagyásáról a megye 40 közigazgatási egységével a jégeső megelőzési rendszerek területi betelepitéséről
 2. Határozattervezet a fakitermelés maximális árainak jóváhagyásáról
 3. A polgármester tájékoztatója
 4. Különfélék

 

A helyi tanács májusi rendes gyűlésének összehívása

      Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019.  május 29-én, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

     Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:

 1. Határozattervezet jóváhagyása Vetés község szennyvízrendszerének a község közvagyonába vételéről majd ennek koncesszióba adásáról a Szatmárnémeti Apaserv részére.
 2. Határozattervezet egy Területrendezési terv jóváhagyásáról Decebal településen lakóházak építése céljából
 3. Határozattervezet a CEC Bank-ak megkötendő hitelefelvételi szerződések jóváhagyásáról
 4. A polgármester tájékoztatója
 5. Különfélék

 

A vetési és óvári szennyvízrendszer kiépítésének befejezése

        Ma, május 2-án hivatalosan is átvételre kerültek az utóbbi évek legfontosabb, legnehezebb és költségesebb beruházás : „Szennyvízhálózat kiépítése Vetés és Óvári településeken”. A munkálatokat 2012-ben kezdték el az Örszágos Környezetvédelmi Alap finanszírozásával, 2014-ben ideiglenesen felfüggesztették, 2017-ben át lettek tervezve a szivattyútelepek, majd 2018-ban fel lett mondva a kivitelezési szerződés a volt kivitelezővel és újra ki lettek írva versenytárgyalásra a  megmaradt munkálatok.  A munkálatok összértéke 6,6 millió lej és összesen 6.750 m hosszú csatornahálózatot és 4 szivattyútelepet jelent Óváriban és 12.622 m hosszú csatornahálózatot és 4 szivattyútelept jelent Vetésben. Valamint a nyomás allatti  rendszert Vetés és a szatmárnémeti szivattyútelep között.

          A háztartások rendszerre való rácsatlakozása kb. 2 hét múlva lesz lehetséges, miután a szivattyútelepeket rácsatlakoztatják az áramszolgáltatásra.          

 

Kellemes Húsvéti Ünnepek kíván Vetés község polgármesteri hivatala

Ilyés Gyula polgármester

A helyi tanács rendes gyűlésének összehívása

      Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019.  április 24-én, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

     Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:

 1. Határozattervezet jóváhagyása a 2018 I negyedév költségvetési végrehajtás elfogadásáról.
 2. Határozattervezet jóváhagyása a Vetés községben, a 2020-es évre tervezett adóértékek és illetékek indexeléséről a tavalyi infkációs ráta szintjével.
 3. Határozattervezet a víz- és csatornahálózat tervének és gazdasági-technikai mutatók jóváhagyásáról
 4. Határozattervezet a 2019-es kulturális programok finanszírozásának jóváhagyásáról
 5. Határozattervezet Szabályzat elfogadásáról a nem karbantartott telkek és területek megállapításáról  és felméréséről a megemelt adózás alkalmazása érdekében
 6. Határozattervezet a Apaserv Satu Mare alapszabályzata módosításábak elfogadásáról 
 7. A polgármester tájékoztatója
 8. Különfélék

Elkezdődnek a 2019-es utcamodernizálási munkálatok !

Ma írtuk alá a szerződéseket három fontos utca munkálataira : a vetési Új utca, valamint az óvári Nagy utca második szakasza és a Fő utca temetőig való szakasza modernizálására. A munkálatok még ezen a héten elkezdődnek a munkaterületek átvételével és bejelöléseivel. Kivitelező : a szilágyperecseni Euroconstruct Kft. A munkálatok összértéke 3,21 millió lej.