Uncategorized

A helyi tanács májusi rendes gyűlésének összehívása

      Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019.  május 29-én, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

     Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:

 1. Határozattervezet jóváhagyása Vetés község szennyvízrendszerének a község közvagyonába vételéről majd ennek koncesszióba adásáról a Szatmárnémeti Apaserv részére.
 2. Határozattervezet egy Területrendezési terv jóváhagyásáról Decebal településen lakóházak építése céljából
 3. Határozattervezet a CEC Bank-ak megkötendő hitelefelvételi szerződések jóváhagyásáról
 4. A polgármester tájékoztatója
 5. Különfélék

 

A vetési és óvári szennyvízrendszer kiépítésének befejezése

        Ma, május 2-án hivatalosan is átvételre kerültek az utóbbi évek legfontosabb, legnehezebb és költségesebb beruházás : „Szennyvízhálózat kiépítése Vetés és Óvári településeken”. A munkálatokat 2012-ben kezdték el az Örszágos Környezetvédelmi Alap finanszírozásával, 2014-ben ideiglenesen felfüggesztették, 2017-ben át lettek tervezve a szivattyútelepek, majd 2018-ban fel lett mondva a kivitelezési szerződés a volt kivitelezővel és újra ki lettek írva versenytárgyalásra a  megmaradt munkálatok.  A munkálatok összértéke 6,6 millió lej és összesen 6.750 m hosszú csatornahálózatot és 4 szivattyútelepet jelent Óváriban és 12.622 m hosszú csatornahálózatot és 4 szivattyútelept jelent Vetésben. Valamint a nyomás allatti  rendszert Vetés és a szatmárnémeti szivattyútelep között.

          A háztartások rendszerre való rácsatlakozása kb. 2 hét múlva lesz lehetséges, miután a szivattyútelepeket rácsatlakoztatják az áramszolgáltatásra.          

 

Kellemes Húsvéti Ünnepek kíván Vetés község polgármesteri hivatala

Ilyés Gyula polgármester

A helyi tanács rendes gyűlésének összehívása

      Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019.  április 24-én, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

     Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:

 1. Határozattervezet jóváhagyása a 2018 I negyedév költségvetési végrehajtás elfogadásáról.
 2. Határozattervezet jóváhagyása a Vetés községben, a 2020-es évre tervezett adóértékek és illetékek indexeléséről a tavalyi infkációs ráta szintjével.
 3. Határozattervezet a víz- és csatornahálózat tervének és gazdasági-technikai mutatók jóváhagyásáról
 4. Határozattervezet a 2019-es kulturális programok finanszírozásának jóváhagyásáról
 5. Határozattervezet Szabályzat elfogadásáról a nem karbantartott telkek és területek megállapításáról  és felméréséről a megemelt adózás alkalmazása érdekében
 6. Határozattervezet a Apaserv Satu Mare alapszabályzata módosításábak elfogadásáról 
 7. A polgármester tájékoztatója
 8. Különfélék

Elkezdődnek a 2019-es utcamodernizálási munkálatok !

Ma írtuk alá a szerződéseket három fontos utca munkálataira : a vetési Új utca, valamint az óvári Nagy utca második szakasza és a Fő utca temetőig való szakasza modernizálására. A munkálatok még ezen a héten elkezdődnek a munkaterületek átvételével és bejelöléseivel. Kivitelező : a szilágyperecseni Euroconstruct Kft. A munkálatok összértéke 3,21 millió lej.

“Szedd, hogy szebbé tedd !”

Több mint 100 decebal-i, óvári és vetési gyerek, együtt a tanárokkal, néhány szülővel és a polgármesteri hivatal alkalamazottaival egy nagyszabású szemétgyűjtési akción vett részt a község útjain és a Szamos töltésén. Az akció végeredménye : több mint 200 zsák szemét begyűjtése és egy jó gulyás a végén.