Corrected

Az óvári ivóvízrendszer átadása és üzembe helyezése

FONTOS MOMENTUM ÓVÁRI ÉLETÉBEN : Ma, október 30-án, átadásra került az Óvári ivóvízellátás rendszere, amely 2012 novembere és 2018 júliusa között lett kiépítve, miután 2016-ban át lett tervezve, kicserélvén a furt kutból való ellátást a szatmárnémeti vízrendszerrére való rácsatlakozással.

A munkálatok mintegy 16.800 m vízhálózat, egy 300 köbméteres víztartály, szivattyútelep, 3 elzáró csaprendszer és 23 túzoltócsap megépítését tartalmazták. A munkálatok összértéke   2.424.730 lej ÁFA-val. Párhuzamosan meg lettek építve minden háztartáshoz a bekötések és vízórák. Jelenleg már, rövd két hónap alatt, a polgármesteri hivatal közvetítésével mintegy 200 háztartás csatlakozott a szatmárnémeti Apaserv által működtetett rendszerre.  

Ének és zeneoktatás a vetési Kulturális közpotban

    Sorin Berindei zenetanár,  az Inedit 87 csoport vezetője, irányitásával, a vetési Kulturális Központban elkezdődött az érdekkődő gyermekek ének és hangszer oktatása. Várjuk a zene és ének iránt érdeklődő gyerekek további jelentkezését.

A vetési tanács rendkívüli gyűlésének összehívása

        Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendkívüli ülését, amelyre szerdán, 2018. október 10-én, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén, a következő napirendel :

        – Határozattervezet egyes állóalapok és leltári tárgyak használatból való kivonásának jóváhagyásáról,

        –  Határozattervezet jóváhagyása a Szatmárnémeti Lakossági Nyilvántartó Igazgatósággal megkötött együttműködési egyezményről, a személyazonossági igazolványok kibocsátásáról,

        –  Határozattervezet a “Vetés községben, Vetés és Óvári településeken végzett útfelújítási munkálatok” beruházás aktualizált műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.    

Vetés község helyi információs havilapjának elindítása.

Ezzel a lapszámmal kezdődően Vetés község polgármesteri hivatala elindít egy havi megjelenésű helyi információs kiadványt, románul és magyarul, amelyen keresztűl tájékoztatni szeretnénk önöket az önkormányzat tevékenységéről, terveiről, a helyi tanács  határozatairól, a nyilvános közvitákról, a helyi közérdekű munkálatokról, valamint egyébb közérdekű informáciokról, kulturális, sport vagy egyházi eseményekről.