Fejlesztési tervek az év második felében

         Egy kemény, 9 millió lejjes beruházásokkal erősen kezdett tavasz és egy, a kivitelezők komolytalansága és tehetetlensége, valamint egyes intézményekben levő zürzavar okozta munkálatokban „aszályos” nyár után, a szeptember végre nagyon igéretesen kezdődik : jóváhagyták hogy 2021-ből 2019-re hozzunk át egy több mint 3 millió lejes hitelkeretet, amely lehetővé teszi 7 utca modernizálási munkálatainak újrakezdését, befejeződtek a földgázhálózat kivitelezési munkálatai a község teljes lefedésével, sikerült végre 3 hónap után (!) rákapcsolni a csatornázási rendszer szivattyútelepeit a villamoshálózatra, úgyhogy 2-3 napon belül működésbe lehet helyezni és el lehet kezdeni a rendszerre való rácsatlakozásokat, befejeződik 3 hónap után a közvilágitás közbeszerzése, lehetővé téve hogy még az év végéig mintegy 500 új, LED-es lámpatestet szereljenek fel a község közvilágitási rendszerére, 3 hónap után megkaptuk a környezetvédelmi engedélyt és újrakezdhetőek 3 utcán a víz- és csatornahálózat bővítései.

           És kibocsájtottuk a több mint 13 millió lej értékű decebali víz- és szennyvízhálózat megvalósításának épitkezési engedélyét, amely a megyei nagy víz és csatornázási beruházás része.

            Türelmetlenül (és mind idegesebben !) várjuk hogy a központi szerződő hatóság, valamint a brüsszeli konzultáns változtasson végre már a szabotálással határos magatartásán, amely tavaly január óta megmagyarázhatatlanúl késlelteti az egész megye számára rendkívűl fontos beruházás finanszírozását.