A helyi tanács rendes űlésének összehívása

        Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019. augusztis 28-án, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

          Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:
          1. Határozattervezet Vetés község szakapparátusa szervezési vázlatának és Státusjegyzéke módosításának jóváhagyásáról