Büntetések a házak előtti területek karbantartásának elhanyagolásáért

           Június és július hónapok folyamán a vetési helyi rendőrség alkalmazottai 6 büntetést, 1.800 lej értékben és 7 figyelmeztetést osztottak ki a házak előtti árkok és zöldövezetek takaritásának és karbantartásának elhanyagolásáért, kötelezettségek amelyeket a városok és falvak gazdálkodását és karbantartását szabályozó 21/2002-es Kormányrendelet, valamint a helyi tanács határozata tesz kötelezővé.

          Az akció folytatódni fog a következő időszakban is, kiterjesztve az ambróziákkal benőtt területek elhanyagolására is !