A helyi tanács rendes gyűlésének összehívása

      Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019. július 24-én, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.
Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:
1. Határozattervezet jóváhagyása a 2019 II negyedév költségvetési végrehajtásának elfogadásáról
2. Határozattervezet a ”101323-101337 și 101339-101343 számú parcellákon kialakitandó lakóházak” terülterendezési tervének jóváhagyásáról
3. Határozattervezet az óvári Akácfa utca parcelláinak összevonásáról és a község köztulajdonába való telekkönvezéséről
4. Határozattervezet az óvári Petőfi Sándor utca parcellájának a község köztulajdonába való telekkönvezéséről
5. Határozattervezet a decebali Crinului utca parcellájának a község köztulajdonába való telekkönvezéséről
6. Határozattervezet a köztisztasági közszolgáltatás szerződésének módosításáról és a szelektíven gyűjtött szemét tarifájának módosításáról
7. Féléves jelentés a fogyatékos személyek ellátásának helyzetéről Vetés községben
8. A polgármester tájékoztatója
9. Különfélék