Vetés község polgármesterének beszámolója a hivatal tevékenységéről 2019 április május hónapban

 

  1.     Folyó év május 20 án megtörtént az utóbbi évek legfontosabb, egyben legnehezebb és legköltségesebb beruházásának, Vetés és Óvári települések szennyvízelvezetése munkálatainak befejezése és hivatalos átvétele a polgármesteri hivatal által. A munkálatok 2012 ben kezdődtek, a Környezetvédelmi Alap finanszírozásával, 2014 ben a kivitelezést felfüggesztettük, a szivattyúrendszer és a szivattyútelepek projektjét újraterveztettük 2017 ben. 2018 ban felbontottuk a szerződést az eredeti kivitelezővel, és újabb versenytárgyalás után a nyertes cég befejezte az elmaradt munkálatokat. A munkálatok összértéke 6,6 millió lej és magában foglalja az óvári szennyvízhálózat 8750 méter hosszúságát és 4 szivattyútelepét, valamint a vetési hálózat 12 622 méter hosszúságát és 4 szivattyútelepét. Továbbá a nagynyomású szivattyúrendszer költségeit, ami összeköti szatmárnémeti Déli Átemelő Szivattyúteleppel, majd a szatmármémeti Szennyvíztisztító Teleppel.   Ez év első negyedében az utolsó munkálatokat végeztük, 300 hosszméter csatornahálózat beépítésével a vetési Fő utcán, 6 átvezetés a községi út alatt, és a nyolc szivattyútelep beszerelésével. Az év elejétől végzett munkálatok összértéke 1.205 ezer lej.Következik a szivattyútelepek csatlakoztatása az elektromos hálózatra, és a rendszer üzembe helyezése. Ezek után a háztartások rácsatlakoztathatóak a rendszerre, ami kötelező is lesz. Május 28 án a Környezetvédelmi Alap Ügynökségének képviselői felmérték a helyszínen a szerződés kivitelezését és a munkálatok lezárását.
  2.       Az első negyedévben lebonyolított versenytárgyalás után megkötöttük a keretszerződést két csoportosításban a vetési és óvári utcáinak modernizálására, a munkálatokat az első aszfaltréteg lefektetéséig elvégezték a vetési Új utcán és Óváriban a Nagy utca második szakasza, és a Fő utca végén az óvári temetőig. Az eddig elvégzett modernizálást Vetésben 937 hosszméteren, 5 420 négyzetméteren , Óváriban 1 200 hosszméteren, 6 600 négyzetméteren végezték el. A munkálatok összértéke 3 210 ezer  lej, a tervezett kivitelezési határidő június vége. A szerződésbe foglalt többi utca modernizálásának munkálatait akkor kezdik el, amikor jóváhagyják a lekötött hitelkeret számlájára történő lehívásokat. 
  3.        Május 3 án Bukarestben letettük a finanszírozási kérelmet a csatolt dokumentációkkal az Országos Prognózis és Stratégiai Bizottsághoza Beruházási és Fejlesztési Alap számlájára két újabb projektre. A 3 707 ezer illetve 3 500 ezer lej összértékű utcamodernizálási program keretében két csoportosításba foglalt utcák munkálataira még nemvolt versenytárgyalás, ennek dokumentációját is készítjük, hogy amennyiben jóváhagyják a finanszírozást elkezdjük a közbeszerzési eljárást.
  4.       Május végére befejeződtek a topográfiai felmérések, azok közzététele az ingyenes bejegyzések előtt, annak a szerződésnek a keretében, amely 397 telekre vonatkozik 318,93 hektár terjedelemben. A fellebbezések elbírálása és tisztázása után elkezdhetők a telekkönyvi bejegyzések.
  5.       Ugyanakkor újabb finanszírozási szerződést írtunk alá az Országos Kataszteri Hivatallal135 ezer lej értékben a 2019 2020 ra vonatkozóan. 

                                         Ilyés Gyula  polgármester