A helyi tanács rendes gyűlésének összehívása

      Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019.  április 24-én, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

     Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:

  1. Határozattervezet jóváhagyása a 2018 I negyedév költségvetési végrehajtás elfogadásáról.
  2. Határozattervezet jóváhagyása a Vetés községben, a 2020-es évre tervezett adóértékek és illetékek indexeléséről a tavalyi infkációs ráta szintjével.
  3. Határozattervezet a víz- és csatornahálózat tervének és gazdasági-technikai mutatók jóváhagyásáról
  4. Határozattervezet a 2019-es kulturális programok finanszírozásának jóváhagyásáról
  5. Határozattervezet Szabályzat elfogadásáról a nem karbantartott telkek és területek megállapításáról  és felméréséről a megemelt adózás alkalmazása érdekében
  6. Határozattervezet a Apaserv Satu Mare alapszabályzata módosításábak elfogadásáról 
  7. A polgármester tájékoztatója
  8. Különfélék