K Ö Z L E M É N Y AZ A.P.I.A.-hoz SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIADÁSÁRÓL

A GYORSABB ÜGYINTÉZÉS, A SORBANÁLLÁS ÉS AZ A.P.I.A.-nál VALÓ KÉSÉSEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBENAZ IGÉNYLŐKET ARRA KÉRJÜK, HOGY A MEZŐGAZDASÁGI REGISZTER IGAZOLÁSAINAK KIADÁSÁÉRT JELENJENEK MEG A POLGÁRMESTERI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI IRODÁJÁNÁL AZ A.P.I.A. PROGRAMOZÁSNÁL 5 MUNKANAPPAL HAMARABB

AZ IGAZOLÁSHOZ SZÜKSÉGES AKTÁK, ESETENKÉNT :
TELEKKÖNYVI KIVONAT
TULAJDONLAP
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
ANYAKÖNYVI KIVONATOK, ESETENKÉNT