A községi tanács októberi rendes gyűlésének összehívása

         Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának soros ülését 2018. október 10-én szerdán 14 órai kezdettel, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyére, a következő napirenddel :

  1. Határozattervezet jóváhagyása a III negyedév költségvetési végrehajtás elfogadásáról.
  2. Határozattervezet egyes, a község tulajdonában levő leltári tárgyak és állóeszközök használaton kívüli helyezésének jóváhagyásáról
  3. Határozattervezet egyes, a község magántulajdonában levő telkek eladása szabályzatának jóváhagyásáról
  4. Határozattervezet a Vetés község köztulajdonát képező  lábon álló faanyag hivatkozási árainak megállapításáról 2019-es évre
  5. Határozattervezet vetés község költségvetésének kiigazitásáról
  6. A polgármester tájékoztatója
  7. Különfélék