Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, miercuri, 11 octombrie 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire Centru de îngrijire pentru bătrâni în localitatea Vetiș
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire Pensiune agroturistică P + 1 + M în localitatea Vetiș, Drumul Careiului