Uncategorized

Modernizarea străzii Someșului din Oar

        Strada Someșului din Oar, a 5-a din programul de modernizare a străzilor din comuna Vetiș.

       Se lucrează în continuare la încă două, este contractată execuția la alte două și se află în proiectare alte 32 ! 

Ia-ți cartea !

        În urma inventarierii și înregistrării cărților provenite din donații și fondul existent, au rămas multe cărți , care pot fi luate de doritori pe gratis de pe raftul din fața ușii Centrului Cultural.

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

           Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 20 decembrie 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiş
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadru laparatului de specialitate al primarului comunei Vetiș
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. ,,Zonă de instituţii şi servicii în localitatea Vetiş, nr. 50 pe parcela cu nr. cad.100923,,
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere şi a modului de utilizare, precum şi stabilirea taxei de închiriere a Căminelor Culturale din comuna Vetiş.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
 3. Informarea primarului
 4. Diverse.

Convocarea ședinței ordinare din luna noiembrie a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 29 noiembrie 2017, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi stabilirea formei de proprietate a terenului intravilan aferent sediului Primăriei şi Consiliului local al comunei Vetiş identificat cu nr. top. 100365;
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de străzi în localităţile aparţinătoare 
comunei Vetiş;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiş;
6. Diverse.

Convocarea ședinței ordinare a consiliuliui local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 20 septembrie 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017
 2. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de inventariere a domeniului public al comunei Vetiş
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiție: “Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare și înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL la obiectivul “Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare și înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare”

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 30 august 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de propuneri a denumirilor de străzi în localităţile aparţinătoare comunei Vetiş;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea editării unei publicaţii lunare de informare locală a comunei Vetiş;
 3. Informarea primarului.