Uncategorized

[:hu]A helyi tanács júliusi rendes ülésének összehívása[:ro]Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local[:]

[:hu]179/2016-os számú, polgármesteri

RENDELKEZÉS

Vetés község Helyi Tanácsa rendes ülésének összehívásáról

              Szatmár megye, Vetés község polgármestere,

 a helyi közigazgatásra vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 39. cikkelyében foglaltak alapján, amelyeket megerősítenek a 68. cikkely 1) bekezdésében foglaltak;

ELRENDELEM:

      1.cikkely – Vetés község Helyi Tanácsa rendes ülésének összehívását 2016., július 27-i, szerdai napjára, 14 órai kezdettel, Vetés község Polgármesteri hivatalának székhelyére. Az ülés napirendje:

 1. A polgármester tájékoztatója
 2. Határozattervezet jóváhagyása Vetés község képviselőjének kinevezéséről a Szatmár Megyei Közösségközi Fejlesztési Egyesület közgyűlésére

  3.Határozattervezet jóváhagyása a 2016-os év II negyedéve költségvetési számláinak elfogadásáról.

 1. Határozattervezet jóváhagyása sürgősségi segélyek nyújtásáról, rendkívüli helyzetek felmerülése esetén.
 2. Különfélék

[:ro] 

DISPOZIȚIA nr. 179/2016

privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară

              Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

      ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă ordinară, miercuri, 27 iulie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Informarea primarului
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Vetiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2016
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă
 5. Diverse

     ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

Vetiş, la    20.07.2016

PRIMAR

Iuliu Ilyes                                                            Avizez,

SECRETAR

Anca-Maria Pop

 [:]

[:hu]Találkozó a vetési, óvári és a decebali labdarugó klubok vezetőségeivel[:ro] Întâlnire cu conducerile celor trei cluburi de fotbal din Vetiș, Oar și Decebal[:]

[:hu]Találkozó a vetési, óvári és decebali labdarugó klubok vezetőségeivel.
Eddig több éven át komoly anyagi támogtást élveztek a szatmárnémetiből szerződött focisták, hogy a megyei bajnokság élvonalában tartsák mindhárom csapatot.
Mostantól a helyi ifjúságot akarjuk támogatni, a fiataljaink promoválását, az élvonalba való emelésüket.
Ennek a stratégiának a kidologozását kértük a klubok vezetőségeitől ![:ro]Întâlnire cu conducerile celor trei cluburi de fotbal din Vetiș, Oar și Decebal.
Până acum s-au susţinut ani la rând cu sume consistente fotbaliștii aduși de la Satu Mare, pentru a juca la noi și a ține toate cele trei echipe în elita campionatului județean.
De acum vom finanța performanța echipelor de tineret, performanța promovării tinerilor din localitatățile noastre.
S-a cerut din partea cluburilor elaborarea unei strategii în această direcție ![:]

[:hu]Az első tanácsgyűlés – iskoláink felszerelése[:ro]Prima şedinţă a consiliului local – dotarea şcolilor şi grădiniţelor[:]

[:hu]Gyermekeink többet érdemelnek !
A vetési tanács ma megszavazta három gumiszőnyeg-borítású sportpálya megépítését az iskolák udvarában, a vetési iskola informatika laborjának teljes felújítását 20 számitógéppel, két játszótér kialakítását az óvári és a decebali óvodák udvarába, valamint öt “inteligens” smart-iskolatábla felszerelését két iskolába és a három óvodába.

Ősztöl minőségi változás áll be gyermekeink oktatásában és a szabadidő eltöltésének lehetőségeiben.[:ro]Copiii noştri merită mai mult !
Astăzi consiliul local Vetiş a aprobat realizarea a trei terenuri de sport cu covor sintetic în curtea fiecărei şcoli din comună, redotarea cu 20 de calculatoare a cabinetului de informatică a şcolii din Vetiş, realizarea a două terenuri de joacă în curtea grădiniţelor din Oar şi Decebal şi dotarea celor trei şcoli şi a grădiniţelor din Oar şi Vetiş cu table “smart”.

Din toamnă vom face un mare salt calitativ în educaţia şi petrecerea timpului liber al copiilor din comuna noastră ![:]

[:hu]A helyi tanács rendkívüli ülésének összehívása[:ro]Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local[:]

[:hu]129/2016-os számú, polgármesteri

RENDELKEZÉS

Vetés község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívásáról

              Szatmár megye, Vetés község polgármestere,

 a helyi közigazgatásra vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 39. cikkelyében foglaltak alapján, amelyeket megerősítenek a 68. cikkely 1) bekezdésében foglaltak;

ELRENDELEM:

      1.cikkely – Vetés község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását 2016., július 7-i, csütörtöki napjára, 14 órai kezdettel, Vetés község Polgármesteri hivatalának székhelyére. Az ülés napirendje:

1.) Határozattervezet jóváhagyása Vetés község Helyi Tanácsának megszervezésére és működésére készített Szabályzatról.

2.) Határozattervezet jóváhagyása a község 2016-os helyi költségvetésének módosításáról.

3.)   Határozattervezet jóváhagyása egy helyiségnek orvosi kabinetként való használatáról, a helyi orvosi rendelő épületében.

     [:ro] 

 DISPOZIȚIA nr. 129/2016

privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară

              Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

      ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă extraordinară, joi, 7 iulie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Vetiş
 2. 2. Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
 3. Proiect de hoitărâre privind acordul de folosire a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, de la dispensarul uman

     ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

Vetiş,  la  04.07.2016

                                   PRIMAR

                                Iuliu Ilyes                                                            Avizez,

                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                             Anca-Maria Pop

 [:]