Uncategorized

Convocarea ședinței consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 30 octombrie 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trim. III 2019

     2. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autoturismul Dacia Duster – Poliția locală Vetiș

     3. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției de bibliotecar în funcția public de consilier clasa I, grad professional asistent

     4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestic

     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Vetiș pentru anul 2020

     6. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a unor bunuri publice aferente sistemului de apă potabilă și canalizare a comunei Vetiș

     7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către SC Gaz Vest SA Arad a unor bunuri publice aferente sistemului de alimentare cu gaze naturale a comunei Vetiș

     8. Proiect de hotărâre privind  stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2020

    9. Informarea primarului

Începerea lucrărilor de modernizare la străzile din Vetiș și Oar

       În acestă săptămână executantul SC Euroconstruct SRL din Pericei, Sălaj a început lucrările de modernizare la cele 6 tronsoane ale străzilor Cireșului și Fagului din Vetiș și la strada Boghișului din Oar. Până la sfârșitul anului, acestea se vor aduce la nivel de stradă asfaltată cu primul strat, în primăvară continuându-se cu șanțurile, podețele, trotuarele și stratul de asfalt de uzură al carosabilului.

        Valoarea totală a lucrărilor este de 1,8 milioane lei la străzile Cireșului și Fagului, respectiv de 1,45 milioane lei la strada Boghișului. Finanțarea se asigură parțial din venituri proprii, parțial din credit bancar.

         Concomitent s-au reluat lucrările și la strada Nouă din Vetiș, cu realizarea șanțurilor, podețelor și trotuarelor.

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local din luna mai

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 29 mai 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a bunurilor publice aferente sistemului de canalizare a comunei Vetiș
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lotizare teren pentru ansamblu rezidențial în localitatea Decebal
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de credit și a contractelor de ipotecare cu CEC Bank Romania
 4. Informarea primarului
 5. Diverse

Anunț achiziție publică pentru servicii de organizare Fish Fest Vetiș

Servicii de organizare a Festivalului Fish fest Vetiș

Servicii de design materiale promovare, servicii de tipărire și livrare materiale de informare și promovare pentru organizarea festivalulii Fish Fest Vetiș

Cererile de oferte se regăsesc la rubrica Informații de interes public – Achiziții publice

26 MARTIE 2019 – CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 7.000.000 LEI, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL

Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Tip anunț : Anexa 2

Tip contract : Servicii

Denumirea achizitie : contractarea unei finanțări rambursabile în vederea susținerii financiare a obiectivelor de interes local

Cod CPV : 66113000-5 – Servicii de acordare de credit (Rev.2)

Descrierea contractului : Contractarea unei finantțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Valoarea estimată :  2.985.050 lei

Condiții contract: Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți în formulare conform Anexelor din Cererea de ofertă. Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexe vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate unilateral, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexe, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumare prezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexe. Nu se accept comision de rambursare anticipată sau de neutilizare a creditului. Autoritatea contractantă nu accept decât ajustarea prețului contractului ca urmare a modificării dobânzii în funcție de indicele ROBOR 6M. Nu se accept ajustarea unilateral ulterioară a marjei fixe a instituției financiare și nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate.

Condiții de participare : Condițiile de participare se găsesc pe Site-ul comunei Vetiș : www.vetis.ro – Informații de interes public-Achiziții publice

Criterii de adjudecare : prețul cel mai scăzut

Termenul limită de primire oferte : 26.03.2019, ora 11:00

Termenul limită de solicitare clarificări : 19.03.2019, ora 16

LiNK Documente:  www.vetis.ro – Informații de interes public – Achiziții publice

Cerere de Ofertă,

Formulare pentru contractare finanțare,

Model grafic de rambursare credit nou,

HCL de aprobare credit nou

Situații financiare :

 1. Anexa 1.3 și Anexa 1.4
 2. Situații financiare la  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016
 3. Bugetul pe anul 2019 (proiect)
 4. Registrul datoriei publice locale (dacă e cazul)
 5. Evoluția numărului de locuitori 2016, 2017, 2018,
 6. Top 10 contribuabili persoane juridice conform datelor raportate la finalul anului 2018
 7. Strategia de dezvoltare a comunei Vetiș

 

Program al Direcției de Evidența Populației a municipiului Satu Mare la Vetiș

Programul deplasărilor echipei mobile a Direcției de Evidența Populației a municipiului Satu Mare la primăria Vetiș :
• vineri, 15 februarie 2019, între orele 9.00-12.00 : preluări cereri și eliberări acte de identitate pentru cererile depuse în 01.02.2019;
• miercuri, 27 februarie 2019, între orele 9.00-12.00 : preluări cereri și eliberări acte de identitate;
• vineri, 15 martie 2019, între orele 9.00-12.00 : preluări cereri și eliberări acte de identitate pentru cererile depuse în 27.02.2019;
• vineri, 29 martie 2019, între orele 9.00-12.00 : preluări cereri și eliberări acte de identitate pentru cererile depuse în 15.03.2019;