evenimente_vetis

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local !

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 27 februarie 2019, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Vetiş pe trim IV a anului 2018;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 8/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor investiții publice;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii actualizării Planului Urbanistic General al comunei Vetiș;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de comodat pentru terenurile de sport;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale a comunei Vetiș;
7. Proiect de hotărâre privind aproarea asocierii comunei Turț la Ocolul Silvic Ardud R.A.;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aferent construcției;
9. Diverse

ANUNȚ IMPORTANT pentru fermieri !

Prin prezenta informăm fermierii interesați că joi, 21 februarie 2019, ora 12.oo,

în sala de ședințe a primăriei comunei Vetiș, va avea loc o întâlnire cu reprezentanții A.P.I.A.

pentru informarea și organizarea acțiunilor de depunere a cererilror pentru subvenții pe anul 2019.

Întâlnire a secretarilor comunelor din județul Satu Mare

Luni, 11 februarie, la primăria Vetiș, cu participarea a 40 de persoane, a avut loc constituirea Corpului profesional al secretarilor comunelor din județul Satu Mare, structură a Asociației Comunelor din România, având scopul promovării intereselor și obiectivelor profesionale ale secretarilor comunelor.

Întâlnire a secretarilor de comune din județul Satu Mare

Luni, 11 februarie, la primăria Vetiș, cu participarea a 40 de persoane, a avut loc constituirea Corpului profesional al secretarilor comunelor din județul Satu Mare, structură a Asociației Comunelor din România, având scopul promovării intereselor și obiectivelor profesionale ale secretarilor comunelor.