evenimente_vetis

“Arată că-ți pasă ! Colectează selectiv !”


Peste 100 de elevi din Decebal, Oar și Vetiș, alături de cadrele didactice, câțiva părinți și funcționari de la primărie au pornit într-o amplă acțiune de colectare a deșeurilor împrăștiate de-a lungul drumurilor și digului Someșului din Vetiș. Acțiunea s-a soldat cu peste 200 de saci de deșeuri colectate și un gulaș bun la final.

ANUNȚ privind întabularea gratuită a parcelelor

            Unitatea administrativ teritorială VETIȘ din județul Satu Mare anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.  28,  48,  49, 70 și 88, începând cu data de 20 martie 2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Vetiș, conform  art. 14 alin. (1) și (2)  din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Jurnalul de Vetiș la apariția nr. 10

Pornit în septembrie 2017, ziarul local ”Jurnalul de Vetiș” a ajuns la numărul 10 !
Toate numerele se pot citi pe pagina oficială a comunei Vetiș www.vetis.ro – Informații de interes pubic- Anunțuri

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 27 februarie 2019, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Vetiş pe trim IV a anului 2018;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 8/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor investiții publice;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii actualizării Planului Urbanistic General al comunei Vetiș;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de comodat pentru terenurile de sport;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale a comunei Vetiș;
7. Proiect de hotărâre privind aproarea asocierii comunei Turț la Ocolul Silvic Ardud R.A.;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aferent construcției;
9. Diverse

Anunț privind eliberarea adeverințelor APIA

ANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINȚELOR NECESARE LA A.P.I.A.
PENTRU OPERATIVITATE, EVITAREA AGLOMERAȚIEI ȘI A ÎNTÂRZIERILOR LA PROGRAMAREA A.P.I.A., TOȚI SOLICITANȚII SUNT RUGAȚI SĂ SE PREZINTE LA BIROUL AGRICOL AL PRIMĂRIEI CU 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PROGRAMAREA LA A.P.I.A. SATU MARE,

ACTELE DOVEDITOARE SUNT, DE LA CAZ LA CAZ :
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
TITLU DE PROPRIETATE
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICATĂ
CONTRACT DE ARENDĂ
ACTE DE STARE CIVILĂ, DUPĂ CAZ