evenimente_prima_pagina

Anunț Dezbatere publică

         Primăria comunei Vetiș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, inițiază DEZBATEREA PUBLICĂ privind actul normativ :
        “Proiect de hotărâre privind anularea unor obligații accesorii datorate bugetului local al comunei Vetiș”
          Proiectul de hotărâre, însoțit de anexele aferente au fost afișate pe pagina web a comunei Vetiș : www.vetis.ro – Informații de interes public –        Dezbateri publice și la sediul Primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

           Sugestiile și propunerile se depun până miercuri, 18 septembrie a.c., la sediul Primăriei comunei Vetiș, str. principală nr.437 sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro.

 

Programul oficial al VFF – Vetiș Fish Fest

9:30-11:00 Caiac-canoe pe Someș (Ro- Hu)
11:00-11:30 Deschiderea oficială a VFF
11:30-12:30 Moment artistic al copiilor și localnicilor din comuna Vetiș
11:30-13:30 Concurs culinar România – Ungaria
                       Concurs culinar al ciorbelor de pește
12:00-18:00 Concurs de pescuit pe Someș
12:00-19:00 Animație socio-culturală pentru copii, ateliere meșteșugărești
12:00-13:30 Dezbatere privind valorificarea resurselor locale (sala de consiliu a primăriei)
14:00-16:00 ”Bătălia bucătarilor șefi” – live cooking show
17:00-18:30 Moment folcloric interetnic (dansuri și cântece populare românești, maghiare și lipovenești)
18:30-19:00 Povești pescărești la ”șezătoarea” pescarilor
19:00-20:00 Teatru în aer liber – comedia Gunoierul. Interpretare Teatrul independent ARARAT
20:15-21:15 Concert Petra Acker & Band
21:30-22:30 Concert Eztan
22:45-24:00 Concert Maria Răducanu & Niko Meinhold
24:00-24:30 Lansare 500 de lampioane

ANUNȚ AL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

         Comuna Vetiș, cu sediul în localitatea Vetiș, str. Principală nr. 437, jud. Satu Mare, titular al proiectului : ”Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Satu Mare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de mai sus, propus a fi amplasat în comuna Vetiș, județul Satu Mare.
         Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni – joi, între orele 8 -16,3o, vineri, între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet : http//:apmsm.anpm.ro.
          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Satu Mare.

Convocarea ședinței consiliului local

          Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 28 august 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii.

Un pas important pentru realizarea unui mare proiect !

    Astăzi s-a semnat autorizația de construire pentru obiectivele ”Rețele de alimentare cu apă în UAT Vetiș – Localitatea Decebal și Rețele de canalizare în UAT Vetiș – Localitatea Decebal” din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, în 2014 – 2020”, în valoare de 13,4 milioane lei.
       Așteptăm cu nerăbdare dovada responsabilității și determinării autorității centrale responsabile, precum și a consultantului european prin semnarea în sfârșit a contractului de finanțare pentru acest proiect !

Someșul la Vetiș. Invitație la pescuit.

           În 7 septembrie a.c, ziua festivalului Fish Fest Vetiș,  AJVPS Satu Mare, împreună cu primăria comunei Vetiș acordă permisiunea de pescuit fără permis pe Someș, pe raza localității Vetiș, în sistem ”catch and release” (prinde și aruncă înapoi). Invitație amatorilor !

Modernizarea străzilor

           Astăzi s-au semnat două contracte de execuție pentru continuarea lucrărilor de modernizare a străzilor.
           Începând cu săptămâna viitoare vor fi începute lucrările pe strada Boghișului din Oar și străzile Fagului și Cireșului (6 tronsoane) din Vetiș.

           În acest an lucrările se vor realiza până la faza de fundație și primul strat de asfalt.

           Din cauza lipsei fondurilor în acest an, finalizarea integrală (strat de asfalt de uzură șanțuri, podețe și trotuare), se va realiza în primăvara anului următor, odată cu celelelte străzi, aduse deja în acest stadiu.

ÎNTABULAREA GRATUITĂ A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN – CONTRACTATE INTEGRAL !

           În 27 iulie s-a încheiat ultimul contract de servicii totpografice în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică. Astfel, la nivelul comunei Vetiș este în lucru întabularea gratuită a întregii suprafețe din extravilan, finalizarea completă fiind planificată pentru luna august 2020.

            Au fost încheiate în total 4 contracte pentru 4 etape de finanțare lansate de OCPI, primul fiind deja finalizat.
             S-au realizat sau sunt în curs de realizare măsurările pe un număr total de 83 de sectoare cadastrale, totalizând un număr de 4.735 de imobile (parcele), în suprafață totală de 4.643 ha.