evenimente_prima_pagina

Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, joi , 15 noiembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
         1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea studiului de fezabilitate al unei creșe în lista de investiții pe anul 2018

Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

        Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, miercuri, 10 octombrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor fonduri fixe și obiecte de inventar
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între primăria comunei Vetiș și Direcția de Evidența Persoanelor a municipiului Satu Mare
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului „Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar, localitatea Vetiș, județul Satu Mare”

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, vineri, 21 septembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vetis pe anul 2018;
 2.  Diverse

 

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 25 iulie 2018, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trim. I.
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Vetiş să voteze în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Apa la Asociație
 3. Diverse

Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, miercuri, 11 iulie 2018, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vetiş pentru anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de depozitare a pământului rezultat din decopertările stratului vegetal 
3. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/20.12.2017.

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

           Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 20 decembrie 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiş
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și personalul contractual din cadru laparatului de specialitate al primarului comunei Vetiș
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. ,,Zonă de instituţii şi servicii în localitatea Vetiş, nr. 50 pe parcela cu nr. cad.100923,,
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere şi a modului de utilizare, precum şi stabilirea taxei de închiriere a Căminelor Culturale din comuna Vetiş.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
 3. Informarea primarului
 4. Diverse.