evenimente_prima_pagina

“Arată că-ți pasă ! Colectează selectiv !”


Peste 100 de elevi din Decebal, Oar și Vetiș, alături de cadrele didactice, câțiva părinți și funcționari de la primărie au pornit într-o amplă acțiune de colectare a deșeurilor împrăștiate de-a lungul drumurilor și digului Someșului din Vetiș. Acțiunea s-a soldat cu peste 200 de saci de deșeuri colectate și un gulaș bun la final.

Achiziție publică reparații 3 terenuri de sport cu gazon artifical

        Lucrări de reparații – refacere a terenurilor de sport din Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de reparații – refacere a terenurilor de sport din Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș.

      Termenul de depunere a ofertelor este  miercuri,  03  aprilie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

      Documentele aferente pot fi consultate la rubrica ”Informații de interes public” – Achiziții publice.

Achiziție publică pentru întreținere zone verzi-parcuri

       Lucrări  de întreținere anuale a zonelor verzi-parcuri din localitățile comunei Vetiș în anul 2019

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de întreținere anuală a zonelor verzi-parcuri din localitățile comunei Vetiș în anul 2019

      Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  01  aprilie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

      Documentele aferente pot fi consultate la rubrica ”Informații de interes public” – Achiziții publice.

ANUNȚ privind întabularea gratuită a parcelelor

            Unitatea administrativ teritorială VETIȘ din județul Satu Mare anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.  28,  48,  49, 70 și 88, începând cu data de 20 martie 2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Vetiș, conform  art. 14 alin. (1) și (2)  din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Jurnalul de Vetiș la apariția nr. 10

Pornit în septembrie 2017, ziarul local ”Jurnalul de Vetiș” a ajuns la numărul 10 !
Toate numerele se pot citi pe pagina oficială a comunei Vetiș www.vetis.ro – Informații de interes pubic- Anunțuri

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 27 februarie 2019, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Vetiş pe trim IV a anului 2018;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 8/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor investiții publice;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii actualizării Planului Urbanistic General al comunei Vetiș;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de comodat pentru terenurile de sport;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale a comunei Vetiș;
7. Proiect de hotărâre privind aproarea asocierii comunei Turț la Ocolul Silvic Ardud R.A.;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aferent construcției;
9. Diverse