evenimente_prima_pagina

Anul 2018 s-a încheiat pentru comuna VETIȘ :

– cu cel mai mare volum al investițiilor publice de la 1990 încoace, de 7,64 milioane lei 
– cu cele mai ample lucrări de reparații și modernizare a străzilor din comună : 10 străzi modernizate (20 % din totalul străzilor din Vetiș și Oar) și peste 70.000 mp de împietruiri de drumuri (90 % din străzile nemodernizate ale comunei)
– cu un record al numărului de autorizații de construire eliberate : 350, în valoare totală de peste 24 milioane lei
– cu punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă potabilă a localității Oar
– cu un record al branșărilor la rețelele de apă, gaze naturale și electricitate : aproape 500 branșări
– cu cel mai mare număr de proiecte elaborate, aprobate, lansate în execuție sau câștigate pentru finanțare nerambursabilă pentru investițiile anului viitor : proiectul tehnic pentru modernizare tuturor străzilor din Vetiș și Oar, extinderea rețelelor de apă și canalizare în Vetiș și Oar, extinderea rețelei de gaze naturale în toate localitățile comunei, realizarea sistemului de apă și canalizare în Decebal, construirea unei creșe, reabilitarea căminului cultural din Vetiș, finanțarea unui Parc recreativ, dotarea muzeului local și organizarea unui festival pescăresc în 2019

Convocarea consiliului local al comunei Vetiș în ședință extraordinară

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, joi, 03.01.2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018 
2. Proiect de hotărâre privind folosirea excedentului bugetului anului 2018 pentru plata unor investiţii 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Vetiş pentru anul 2019-2020
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire hală producție cu depozitare tablouri electrice și sediu de firmă în localitatea Vetiș, str. Principală nr. 38

ANUNȚ IMPORTANT !

PROGRAMUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR DIN PLASTIC, HÂRTIE, STICLĂ
Având în vedere că ziua de marți, 1 ianuarie, este zi nelucrătoare, colectarea deșeurilor uscate reutilizabile (hârtie, plastic, sticlă) în localitățile comunei se va efectua în ziua de joi, 3 ianuarie !

Noul nomenclator stradal al comunei Vetiș

Din 15 noiembrie a.c. localitățile comunei Vetiș au un nou Nomenclator stradal !

Nomenclatorul stradal cuprinde, față de situația anterioară cu câte o stradă în fiecare localitate,  un total de 64 de străzi, din care : 27 în Vetiș, 18 în Oar și 19 în Decebal, respectiv 3 străzi în Vetiș și 2 străzi în Decebal fără construcții, cuprinse pentru dezvoltare în Planul Urbanistic General.  

Totalul adreselor este de  1.493 în Vetiș, din care 999 gospodării, 48 persoane juridice și 446 parcele libere, de 760 în Oar, din care 564 gospodării, 16 persoane juridice și 180 parcele libere și de 835 în Decebal, din care 627 gospodării, 15 persone juridice și 193 parcele libere.

Hărțile cu denumirile străzilor, precum și tabelele cu corespondența adreselor vechi și noi se pot găsi pe pagina de internet a comunei vetiș www.vetis.ro, pagina Comuna Vetiș-Descriere.

 Numerele de casă ale noilor adrese se pot ridica zilnic între orele 9.oo – 15.oo de la primăria comunei Vetiș.

 

Sărbătorirea Centenarului la Școala Gimnazială Vetiș


    Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale Vetiș au organizat, duminică, 25 noiembrie 2018, un spectacol cu titlul ”Mereu împreună” urmat de o expoziție de picturi, în cadrul proiectului ”100 de ani pentru România ”
      Programul artistic a inclus recitări de poezii și cântece patriotice, dansuri populare și dans ritmic cu panglici.
      În cadrul evenimentului s-a deschis și expoziția de desene ale elevilor realizat în cinstea Centenarului .
       Un monent de încărcătură emoțională a fost premierea dascălilor care vreme de peste trei decenii au slujit cu dăruire școala Vetiș și Decebal, ani în care au semănat dragoste și înțelepciune în sufletele copiilor.
      

Convocarea ședinței ordinare din luna noiembrie a consiliului local

        Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară miercuri, 28 noiembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1.      Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier  
  2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a unor bunuri publice aferente sistemului de apă potabilă a comunei Vetiș
  3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de salubrizare, a contractului de delegare a serviciului de salubrizare și a tarifelor de salubrizare în conformitate cu prevederile OUG nr. 17/2018
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate a delegării serviciului, a Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru privind serviciului de iluminat pubic a localităților comunei Vetiș 
  5. Proiect de hotătâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2019