evenimente_prima_pagina

Noul nomenclator stradal al comunei Vetiș

Din 15 noiembrie a.c. localitățile comunei Vetiș au un nou Nomenclator stradal !

Nomenclatorul stradal cuprinde, față de situația anterioară cu câte o stradă în fiecare localitate,  un total de 64 de străzi, din care : 27 în Vetiș, 18 în Oar și 19 în Decebal, respectiv 3 străzi în Vetiș și 2 străzi în Decebal fără construcții, cuprinse pentru dezvoltare în Planul Urbanistic General.  

Totalul adreselor este de  1.493 în Vetiș, din care 999 gospodării, 48 persoane juridice și 446 parcele libere, de 760 în Oar, din care 564 gospodării, 16 persoane juridice și 180 parcele libere și de 835 în Decebal, din care 627 gospodării, 15 persone juridice și 193 parcele libere.

Hărțile cu denumirile străzilor, precum și tabelele cu corespondența adreselor vechi și noi se pot găsi pe pagina de internet a comunei vetiș www.vetis.ro, pagina Comuna Vetiș-Descriere.

 Numerele de casă ale noilor adrese se pot ridica zilnic între orele 9.oo – 15.oo de la primăria comunei Vetiș.

 

Sărbătorirea Centenarului la Școala Gimnazială Vetiș


    Elevii și profesorii Școlii Gimnaziale Vetiș au organizat, duminică, 25 noiembrie 2018, un spectacol cu titlul ”Mereu împreună” urmat de o expoziție de picturi, în cadrul proiectului ”100 de ani pentru România ”
      Programul artistic a inclus recitări de poezii și cântece patriotice, dansuri populare și dans ritmic cu panglici.
      În cadrul evenimentului s-a deschis și expoziția de desene ale elevilor realizat în cinstea Centenarului .
       Un monent de încărcătură emoțională a fost premierea dascălilor care vreme de peste trei decenii au slujit cu dăruire școala Vetiș și Decebal, ani în care au semănat dragoste și înțelepciune în sufletele copiilor.
      

Convocarea ședinței ordinare din luna noiembrie a consiliului local

        Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară miercuri, 28 noiembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1.      Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier  
  2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a unor bunuri publice aferente sistemului de apă potabilă a comunei Vetiș
  3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de salubrizare, a contractului de delegare a serviciului de salubrizare și a tarifelor de salubrizare în conformitate cu prevederile OUG nr. 17/2018
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate a delegării serviciului, a Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru privind serviciului de iluminat pubic a localităților comunei Vetiș 
  5. Proiect de hotătâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2019

 

Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, joi , 15 noiembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
         1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea studiului de fezabilitate al unei creșe în lista de investiții pe anul 2018

Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

        Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, miercuri, 10 octombrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor fonduri fixe și obiecte de inventar
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între primăria comunei Vetiș și Direcția de Evidența Persoanelor a municipiului Satu Mare
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului „Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar, localitatea Vetiș, județul Satu Mare”

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, vineri, 21 septembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vetis pe anul 2018;
  2.  Diverse