Blog

Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, joi , 15 noiembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
         1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea studiului de fezabilitate al unei creșe în lista de investiții pe anul 2018

Recepția și punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă potabilă în Oar

MOMENT DE REFERINȚĂ ÎN ISTORIA LOCALITĂȚI OAR : Azi, 30 octombrie, a fost recepționat și a fost pus în funcțiune sistemul de alimentare cu apă potabilă a localității Oar, asigurându-se definitiv alimentarea populației cu apă potabilă de calitate. Lucrarea a fost începută în anul 2012 și s-a finalizat în luna iulie 2018 a.c., după ce în reproiectarea în 2016 a sistemului de asigurare a sursei de apă, prin realizarea legăturii la sistemul de apă potabilă a municipiului Satu Mare.

Lucrările au constat în realizarea a peste 16.800 m de rețea de apă potabilă, un rezervor de 300 mc, grup de pompare cu 3 pompe, 3 cămine de vane, 5 vane cu tijă și 23 hidranți. Valoare totală a lucrărilor a fost de 2.424.730 lei, inclusiv TVA  În parallel s-au realizat și branțamentele la fiecare gospodărie, într-o perioadă de 2 luni, cu intermedierea primăriei reușindu-se încheierea contractelor de furnizare și branșarea de către Apaserv SA Satu Mare a cca. 200 de consumatori, gospodării din Oar.

Cerc de canto și instrumente la Centrul cultural Vetiș

      Binecunoscutul profesor de muzică, domnul Sorin Berindei de la Asociația Inedit 87,  în colaborare cu Centrul cultural Vetiș, a început activitatea cercului  de canto și instrumente cu copiii. Asteptăm cu drag și alți copii, doritori să cunoască tainele instrumentelor și ale cântecului.

Convocarea ședinței ordinare din luna octombrie a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, marți, 30 octombrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului local al comunei Vetiș pe trim. III 2018
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor fonduri fixe din patrimoniul privat al comunei Vetiș
  3. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea unor documentaţii cadastrale de dezmembrare;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pentru anul 2019;
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș pe anul 2018
  6. Informarea primarului
  7. Diverse