Blog

Vetés község tanácsa soros gyűlésének összehívása

         Összehívom Vetés község Helyi Tanácsának rendes ülését, amelyre szerdán, 2019.  június 26-án, 14 órai kezdettel kerül sor, Vetés község Polgármesteri Hivatalának székhelyén.

     Az ülés napirendjére tűzött határozattervezetek:

 1. Határozattervezet Vetés község társulási szerződésének jóváhagyásáról a megye 40 közigazgatási egységével a jégeső megelőzési rendszerek területi betelepitéséről
 2. Határozattervezet a fakitermelés maximális árainak jóváhagyásáról
 3. A polgármester tájékoztatója
 4. Különfélék

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local din luna mai

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 29 mai 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a bunurilor publice aferente sistemului de canalizare a comunei Vetiș
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lotizare teren pentru ansamblu rezidențial în localitatea Decebal
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de credit și a contractelor de ipotecare cu CEC Bank Romania
 4. Informarea primarului
 5. Diverse

Recepția lucrărilor de realizarea a sistemului de canalizare la Vetiș și Oar

           Astăzi, 20 mai a avut loc recepția la terminarea lucrărilor a celei mai importante, dificile și costisitoare investiție a ultimilor ani : ”Canalizare menajeră în localitățile Vetiș și Oar, județul Satu Mare”. Lucrarea a fost începută în anul 2012, cu finanțare de la Fondul de Mediu, a fost sistată o perioadă de timp în anul 2014, a fost reproiectată partea de sisteme de pompare – stații de pompare în anul 2017, iar în anul 2018 a fost reziliat contractul de execuție cu executantul inițial și relicitate lucrările rest de executat. Întreaga lucrare se închide la valoarea totală de 6,6 milioane lei și cuprinde rețeaua de canalizare în lungime totală de 8.750 m cu 4 stații de pompare în localitatea Oar, rețeaua de canalizare în lungime totală de 12.622 m și 4 stații de pompare în localitatea Vetiș și sistemul de canalizare sub presiune care face la Stația de pompare Sud – Stația de epurare a municipiului Satu Mare.

          Lucrările realizate în cursul trim. I a.c. au constat în finalizarea rețelei de canalizare prin pozarea unui tronson de 300 ml pe strada Principală din Vetiș, realizarea a 6 subtraversări a drumului comunal și  pozarea și montarea celor 8 stații de pompare. Valoarea totală a lucrărilor realizate în acest an este de 1.205 mii lei.

          Racordările se vor putea face peste cca. 2 săptămâni, după alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare. Până atunci, racordarea gospodăriilor este strict interzisă !

Convocarea ședinței consiliului local

          Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 24 aprilie 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Vetiş pe trim I 2019
 2. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflației pentru anul fiscal anterior
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, județul Satu Mare”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2019
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Vetiș, în vederea aplicării majorărilor la impozite
 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutive al C. APASERV SATU MARE S.A.
 7. Informarea primarului
 8. Diverse

Anunț achiziție publică pentru servicii de organizare Fish Fest Vetiș

Servicii de organizare a Festivalului Fish fest Vetiș

Servicii de design materiale promovare, servicii de tipărire și livrare materiale de informare și promovare pentru organizarea festivalulii Fish Fest Vetiș

Cererile de oferte se regăsesc la rubrica Informații de interes public – Achiziții publice