Blog

26 MARTIE 2019 – CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 7.000.000 LEI, ÎN VEDEREA FINANȚĂRII OBIECTIVELOR DE INTERES LOCAL

Contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Tip anunț : Anexa 2

Tip contract : Servicii

Denumirea achizitie : contractarea unei finanțări rambursabile în vederea susținerii financiare a obiectivelor de interes local

Cod CPV : 66113000-5 – Servicii de acordare de credit (Rev.2)

Descrierea contractului : Contractarea unei finantțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea finanțării obiectivelor de interes local, conform cerințelor din documentația de atribuire.

Valoarea estimată :  2.985.050 lei

Condiții contract: Comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detaliate de ofertanți în formulare conform Anexelor din Cererea de ofertă. Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexe vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate unilateral, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexe, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate. Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o altă sumare prezentând taxă, comision, etc., care nu vor fi nominalizate expres în Anexe. Nu se accept comision de rambursare anticipată sau de neutilizare a creditului. Autoritatea contractantă nu accept decât ajustarea prețului contractului ca urmare a modificării dobânzii în funcție de indicele ROBOR 6M. Nu se accept ajustarea unilateral ulterioară a marjei fixe a instituției financiare și nici a procentelor/valorilor comisioanelor ofertate.

Condiții de participare : Condițiile de participare se găsesc pe Site-ul comunei Vetiș : www.vetis.ro – Informații de interes public-Achiziții publice

Criterii de adjudecare : prețul cel mai scăzut

Termenul limită de primire oferte : 26.03.2019, ora 11:00

Termenul limită de solicitare clarificări : 19.03.2019, ora 16

LiNK Documente:  www.vetis.ro – Informații de interes public – Achiziții publice

Cerere de Ofertă,

Formulare pentru contractare finanțare,

Model grafic de rambursare credit nou,

HCL de aprobare credit nou

Situații financiare :

  1. Anexa 1.3 și Anexa 1.4
  2. Situații financiare la  31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016
  3. Bugetul pe anul 2019 (proiect)
  4. Registrul datoriei publice locale (dacă e cazul)
  5. Evoluția numărului de locuitori 2016, 2017, 2018,
  6. Top 10 contribuabili persoane juridice conform datelor raportate la finalul anului 2018
  7. Strategia de dezvoltare a comunei Vetiș

 

Anul 2018 s-a încheiat pentru comuna VETIȘ :

– cu cel mai mare volum al investițiilor publice de la 1990 încoace, de 7,64 milioane lei 
– cu cele mai ample lucrări de reparații și modernizare a străzilor din comună : 10 străzi modernizate (20 % din totalul străzilor din Vetiș și Oar) și peste 70.000 mp de împietruiri de drumuri (90 % din străzile nemodernizate ale comunei)
– cu un record al numărului de autorizații de construire eliberate : 350, în valoare totală de peste 24 milioane lei
– cu punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă potabilă a localității Oar
– cu un record al branșărilor la rețelele de apă, gaze naturale și electricitate : aproape 500 branșări
– cu cel mai mare număr de proiecte elaborate, aprobate, lansate în execuție sau câștigate pentru finanțare nerambursabilă pentru investițiile anului viitor : proiectul tehnic pentru modernizare tuturor străzilor din Vetiș și Oar, extinderea rețelelor de apă și canalizare în Vetiș și Oar, extinderea rețelei de gaze naturale în toate localitățile comunei, realizarea sistemului de apă și canalizare în Decebal, construirea unei creșe, reabilitarea căminului cultural din Vetiș, finanțarea unui Parc recreativ, dotarea muzeului local și organizarea unui festival pescăresc în 2019

Convocarea consiliului local al comunei Vetiș în ședință extraordinară

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, joi, 03.01.2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018 
2. Proiect de hotărâre privind folosirea excedentului bugetului anului 2018 pentru plata unor investiţii 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Vetiş pentru anul 2019-2020
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire hală producție cu depozitare tablouri electrice și sediu de firmă în localitatea Vetiș, str. Principală nr. 38

ANUNȚ IMPORTANT !

PROGRAMUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR DIN PLASTIC, HÂRTIE, STICLĂ
Având în vedere că ziua de marți, 1 ianuarie, este zi nelucrătoare, colectarea deșeurilor uscate reutilizabile (hârtie, plastic, sticlă) în localitățile comunei se va efectua în ziua de joi, 3 ianuarie !