Convocarea ședinței consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 30 octombrie 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trim. III 2019

     2. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autoturismul Dacia Duster – Poliția locală Vetiș

     3. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției de bibliotecar în funcția public de consilier clasa I, grad professional asistent

     4. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestic

     5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Vetiș pentru anul 2020

     6. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a unor bunuri publice aferente sistemului de apă potabilă și canalizare a comunei Vetiș

     7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către SC Gaz Vest SA Arad a unor bunuri publice aferente sistemului de alimentare cu gaze naturale a comunei Vetiș

     8. Proiect de hotărâre privind  stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2020

    9. Informarea primarului

Download Attachments