Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 18 septembrie 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

          1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vetiș pe anul 2019
          2. Proiect de hotărâre privind anularea unor obligații accesorii datorate bugetului local al comunei Vetiș