Anunț Dezbatere publică

         Primăria comunei Vetiș, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, inițiază DEZBATEREA PUBLICĂ privind actul normativ :
        “Proiect de hotărâre privind anularea unor obligații accesorii datorate bugetului local al comunei Vetiș”
          Proiectul de hotărâre, însoțit de anexele aferente au fost afișate pe pagina web a comunei Vetiș : www.vetis.ro – Informații de interes public –        Dezbateri publice și la sediul Primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

           Sugestiile și propunerile se depun până miercuri, 18 septembrie a.c., la sediul Primăriei comunei Vetiș, str. principală nr.437 sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro.