Convocarea ședinței consiliului local

          Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 28 august 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

          1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii.