ANUNȚ AL AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

         Comuna Vetiș, cu sediul în localitatea Vetiș, str. Principală nr. 437, jud. Satu Mare, titular al proiectului : ”Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Satu Mare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de mai sus, propus a fi amplasat în comuna Vetiș, județul Satu Mare.
         Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni – joi, între orele 8 -16,3o, vineri, între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet : http//:apmsm.anpm.ro.
          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Satu Mare.