Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 24 iulie 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe sem. I 2019
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă de locuit în localitatea Vetiș pe parcelele cu nr. cadastral 101323-101337 și 101339-101343”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a 4 imobile, însușirii în domeniul public al comunei Vetiș și înscrierii în cartea funciară, strada Salcâmilor Oar
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii în domeniul public al comunei Vetiș și înscrierii în cartea funciară, strada Petőfi Sándor Oar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii în domeniul public al comunei Vetiș și înscrierii în cartea funciară, strada Crinului Decebal
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților comunei Vetiș și a tarifului pentru colectarea selectivă a deșeurilor
7. Raport semestrial privind situația asistenților personali ai persoanele cu dizabilități
8. Informarea primarului
9. Diverse