Racordarea la sistemul de canalizare din Vetiș și Oar

          Ca răspuns la numeroasele întrebări privind posibilitatea racordării la rețeaua de canalizare din Vetiș și din Oar, comunicăm următoarele :
         

          Punerea în funcțiune a sistemului de canalizare se va face odată cu racordarea de către Electrica SA a celor 8 stații de pompare la rețeaua de alimentare cu energie electrică, ceea ce se va realiza în perioada 20-25 iunie, după promisiunile furnizorului de energie electrică. Racordarea până atunci este interzisă, sistemul ne fiind funcțional încă !
           După realizarea alimentării cu energia electrică, fiecare beneficiar se va putea racorda individual, fără vreo aprobare specială, fiind chiar obligatorie conform legii pentru toți beneficiarii serviciului de alimentare cu apă potabilă.

           După trei luni de la punerea în funcțiune a sistemului, SC Apaserv SA va începe facturarea serviciului de canalizare la toți beneficiarii racordați la apa potabilă !