Întabularea gratuită a terenurilor din extravilan

           În 14 iunie s-a încheiat la nivelul comunei Vetiș prima etapă din Programul național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică.
            S-au realizat măsurările pe 5 sectoare cadastrale, totalizând un număr de 876 de imobile (parcele), în suprafață totală de 562,23 ha.
            Lucrările au fost executate de Donka Vasile PFA, finanțarea în cadrul programului fiind de 150.000 lei.
            Programul continuă în 2019 și 2020 cu alte trei contracte de finanțare, în valoare totală de 280.000 lei.