Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri,  26 iunie 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de asociere între comuna Vetiș și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor maximale pentru exploatarea masei lemnoase
  3. Informarea primarului
  4. Diverse