Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiș în perioada aprilie – mai 2019

 

  1.      În data de 20 mai a avut loc recepția la terminarea lucrărilor a celei mai importante, dificile și costisitoare investiție a ultimilor ani : ”Canalizare menajeră în localitățile Vetiș și Oar, județul Satu Mare”. Lucrarea a fost începută în anul 2012, cu finanțare de la Fondul de Mediu, a fost sistată o perioadă de timp în anul 2014, a fost reproiectată partea de sisteme de pompare – stații de pompare în anul 2017, iar în anul 2018 a fost reziliat contractul de execuție cu executantul inițial și relicitate lucrările rest de executat. Întreaga lucrare se închide la valoarea totală de 6,6 milioane lei și cuprinde rețeaua de canalizare în lungime totală de 8.750 m cu 4 stații de pompare în localitatea Oar, rețeaua de canalizare în lungime totală de 12.622 m și 4 stații de pompare în localitatea Vetiș și sistemul de canalizare sub presiune care face la Stația de pompare Sud – Stația de epurare a municipiului Satu Mare. Lucrările realizate în cursul trim. I a.c. au constat în finalizarea rețelei de canalizare prin pozarea unui tronson de 300 ml pe strada Principală din Vetiș, realizarea a 6 subtraversări a drumului comunal și pozarea și montarea celor 8 stații de pompare. Valoarea totală a lucrărilor realizate în avcest an este de 1.205 mii lei. Lucrarea este în faza de racordare a stațiilor de pompare la alimentarea cu energie electrică și punerea în funcțiune a sistemului, cu posibilitatea și obliagația racordării gospodăriilor la rețea.  În data de 28 mai a avut loc vizita pe teren a reprezentanților Agenției Fondului pentru Mediu pentru verificarea stadiului îndeplinirii contractului și realizării fizice a lucrărilor.
  2.     În urma licitației și încheierii contractului-cadru de execuție pentru lucrările de modernizare a două loturi de străzi, în cursul lunii aprilie au fost începute și finalizate la această dată până la nivelul primului strat de asfalt străzile Nouă din Vetiș, respectiv strada Mare – tronson II și strada Principală – capătul străzii până la cimitir în Oar, în lungime totală de 937 ml și suprafața totală de 5.420 mp la Vetiș și de 1.200 ml și 6.660 mp la Oar. Lucrările sunt în valoare totală de 3.210 mii lei și se preconizează a se termina în cursul lunii iunie. Continuarea lucrărilor pentru celelate străzi contractate în cadrul loturilor se va face din momentul aprobării tragerilor din creditul contractat.
  3.     În data de 3 mai s-a depus la București, la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, documentațiile aferente solicitării finanțării de la Fondul de Investiții și Dezvoltare pentru două proiecte : cele două loturi de străzi care încă nu s-au licitat în cadrul programului de modernizare a străzilor, în valoare 3.707 mii lei, respectiv de 3.500 mii lei. În paralel s-a demarat pregătirea documentațiilor de licitație pentru aceste lucrări, pentru a se putea demara procedura de achiziție publică imediat după aprobarea finanțării.
  4.     La sfârșitul lunii mai s-au finalizat lucrările totpografice și procedurile de publicitate și consultare premergătoare întabulării gratuite aferente contractului din etapa I a programului, însumând 397 de immobile (parcele) în suprafață totală dede 318,93 ha, urmând ca după clarificarea unor contestații depuse de primărie, să fie demarată înscrierea în cărțile funciare.
  5.   Totodată, s-a semnat un nou contract de finanțare cu OCPI București, în cadrul etapei V de finanțare, în vcaloare de 135.000 lei, cu derulare în perioada 2019 – 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                     PRIMAR                                                                                                                                                                                                                                    ing. Ilyes Iuliu