Convocarea ședinței ordinare a consiliului local din luna mai

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 29 mai 2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a bunurilor publice aferente sistemului de canalizare a comunei Vetiș
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru lotizare teren pentru ansamblu rezidențial în localitatea Decebal
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de credit și a contractelor de ipotecare cu CEC Bank Romania
  4. Informarea primarului
  5. Diverse