ANUNȚ privind întabularea gratuită a parcelelor

            Unitatea administrativ teritorială VETIȘ din județul Satu Mare anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.  28,  48,  49, 70 și 88, începând cu data de 20 martie 2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Vetiș, conform  art. 14 alin. (1) și (2)  din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.