Achiziție publică reparații 3 terenuri de sport cu gazon artifical

        Lucrări de reparații – refacere a terenurilor de sport din Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș

          În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de reparații – refacere a terenurilor de sport din Vetiș, Decebal și Oar, comuna Vetiș.

      Termenul de depunere a ofertelor este  miercuri,  03  aprilie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

      Documentele aferente pot fi consultate la rubrica ”Informații de interes public” – Achiziții publice.