Achiziție publică pentru întreținere zone verzi-parcuri

       Lucrări  de întreținere anuale a zonelor verzi-parcuri din localitățile comunei Vetiș în anul 2019

        În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

      Primăria comunei Vetiș anunță solicitarea de oferte pentru achiziția directă a lucrărilor de întreținere anuală a zonelor verzi-parcuri din localitățile comunei Vetiș în anul 2019

      Termenul de depunere a ofertelor este  luni,  01  aprilie 2019, ora 14.00

      Ofertele se depun în scris la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437.

      Documentele aferente pot fi consultate la rubrica ”Informații de interes public” – Achiziții publice.