Convocarea ședinței ordinare a consiliului local !

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 27 februarie 2019, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Vetiş pe trim IV a anului 2018;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 8/2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea unor investiții publice;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii actualizării Planului Urbanistic General al comunei Vetiș;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de comodat pentru terenurile de sport;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a poliției locale a comunei Vetiș;
7. Proiect de hotărâre privind aproarea asocierii comunei Turț la Ocolul Silvic Ardud R.A.;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren aferent construcției;
9. Diverse