Anunț privind eliberarea adeverințelor APIA

ANUNȚ PRIVIND ELIBERAREA ADEVERINȚELOR NECESARE LA A.P.I.A.
PENTRU OPERATIVITATE, EVITAREA AGLOMERAȚIEI ȘI A ÎNTÂRZIERILOR LA PROGRAMAREA A.P.I.A., TOȚI SOLICITANȚII SUNT RUGAȚI SĂ SE PREZINTE LA BIROUL AGRICOL AL PRIMĂRIEI CU 5 ZILE LUCRĂTOARE ÎNAINTE DE PROGRAMAREA LA A.P.I.A. SATU MARE,

ACTELE DOVEDITOARE SUNT, DE LA CAZ LA CAZ :
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
TITLU DE PROPRIETATE
CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICATĂ
CONTRACT DE ARENDĂ
ACTE DE STARE CIVILĂ, DUPĂ CAZ