Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 30 ianuarie 2019, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Vetiş pe trim IV a anului 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Vetiş;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Vetiş;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne pentru realizarea unor investiţii publice;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu de carburanți și a normativelor de carburanți pentru autoturismele și utilajele aflate în patrimoniul comunei Vetiș
6. Raportul primarului privind starea economică şi socială a comunei Vetiş în anul 2018.