Convocarea consiliului local al comunei Vetiș în ședință extraordinară

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, joi, 03.01.2019 orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018 
2. Proiect de hotărâre privind folosirea excedentului bugetului anului 2018 pentru plata unor investiţii 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Vetiş pentru anul 2019-2020
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire hală producție cu depozitare tablouri electrice și sediu de firmă în localitatea Vetiș, str. Principală nr. 38