Convocarea ședinței ordinare din luna noiembrie a consiliului local

        Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară miercuri, 28 noiembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1.      Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier  
  2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a unor bunuri publice aferente sistemului de apă potabilă a comunei Vetiș
  3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de salubrizare, a contractului de delegare a serviciului de salubrizare și a tarifelor de salubrizare în conformitate cu prevederile OUG nr. 17/2018
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate a delegării serviciului, a Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru privind serviciului de iluminat pubic a localităților comunei Vetiș 
  5. Proiect de hotătâre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2019