Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, joi , 15 noiembrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
         1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea studiului de fezabilitate al unei creșe în lista de investiții pe anul 2018