Convocarea ședinței ordinare din luna octombrie a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, marți, 30 octombrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului local al comunei Vetiș pe trim. III 2018
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor fonduri fixe din patrimoniul privat al comunei Vetiș
  3. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea unor documentaţii cadastrale de dezmembrare;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pentru anul 2019;
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș pe anul 2018
  6. Informarea primarului
  7. Diverse