Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

        Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, miercuri, 10 octombrie 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor fonduri fixe și obiecte de inventar
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între primăria comunei Vetiș și Direcția de Evidența Persoanelor a municipiului Satu Mare
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului „Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar, localitatea Vetiș, județul Satu Mare”