Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 29 august 2018, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei Vetiș;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei Vetiș;
  3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, a terenului/terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia;
  4. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren pentru extindere de investiții;
  5. Diverse