Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

       Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 25 iulie 2018, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru trim. I.
  2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Vetiş să voteze în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Apa la Asociație
  3. Diverse