Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară, miercuri, 11 iulie 2018, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :
1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Vetiş pentru anul 2018
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de depozitare a pământului rezultat din decopertările stratului vegetal 
3. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/20.12.2017.